ALDI publikuje raport ewaluacyjny z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w roku 2018

2019-08-23 | 11:34

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozbudowa instalacji fotowoltaicznych, redukcja odpadów opakowaniowych i zaangażowanie w ochronę praw człowieka.

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord opublikowała raport ewaluacyjny za rok 2018 przedstawiający postępy sieci we wdrażaniu dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu korupcji.

Sieć ALDI jako pierwszy dyskont spożywczy przystąpiła w 2017 roku do United Nations Global Compact (UNGC) zobowiązując się tym samym do wdrożenia dziesięciu podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju ONZ w codziennych działaniach gospodarczych i regularnego składania sprawozdań. Zasady te odnoszą się do przestrzegania praw człowieka i standardów pracy, ochrony środowiska, a także przeciwdziałania korupcji. Opublikowany właśnie raport jest podsumowaniem postępów dokonanych przez sieć w tej dziedzinie.

W DNA marki ALDI wpisana jest odpowiedzialność społeczna, która rozwijana jest od lat. Jesteśmy świadomi, że produkcja artykułów nierzadko wiążę się z negatywnymi skutkami dla środowiska (zanieczyszczania wód, wylesianie, zagrożone gatunki zwierząt). Dlatego wdrażanie najwyższych standardów działalności przedsiębiorstw, których celem jest dbałość o naszą planetę, prowadzenie transparentnej polityki produkcyjno-zakupowej i restrykcyjne przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju jest dla nas kwestią priorytetową. Wierzymy, że odpowiedzialność za naszą planetę leży zarówno po stronie całego przemysłu, jak i konsumentów, których edukowanie jest także istotnym aspektem działalności biznesu czy wszelkich instytucji. Po latach szybkiego konsumpcjonizmu, kiedy głównym czynnikiem zakupowym była cena, klienci coraz uważniej i bardziej świadomie podejmują decyzję zakupowe. W ALDI od początku stawiamy na długotrwałe, sprawiedliwe i niezawodne relacje handlowe z dostawcami, którzy podzielają nasze rozumienie jakości i odpowiedzialności i wspólnie z nami są gotowi dostarczać klientom jakościowe produkty. To dla nas wartość nadrzędna, którą kierujemy się na co dzień na każdym etapie funkcjonowania firmy 

– mówi Hubert Iwanowski, Zastępca Dyrektora Zakupów ds. Jakości i CR w ALDI Polska.

Ograniczenie emisji CO2 o 10 300 ton

W polityce klimatycznej przyjętej w 2018 r. Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord postanowiła do 2021 r. zredukować własną emisję gazów cieplarnianych o 40 procent względem roku 2015. Sieć ALDI zaangażowała się w polepszenie wydajności energetycznej sklepów i centrów logistycznych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, optymalizację procesów logistycznych i techniki chłodniczej. Kluczowym elementem strategii klimatycznej ALDI jest także pozyskiwanie większej ilości prądu ze źródeł odnawialnych poprzez systematyczną rozbudowę instalacji fotowoltaicznych na dachach sklepów. Poprzez korzystanie z samodzielnie wygenerowanego prądu mogliśmy uniknąć emisji 10.300 ton CO2. To wzrost o 55% względem roku poprzedniego.

ALDI prowadzi również szereg innych działań, takich jak współpraca w zakresie kształcenia klimatycznego w szkołach, zaangażowanie na rzecz zrównoważonej produkcji kawy i wsparcie dla technologii chroniących zasoby podczas produkcji tekstyliów.

1.200 ton plastiku rocznie mniej dzięki wycofaniu jednorazowej torby zakupowej w wybranych krajach

ALDI rozpoczął w Niemczech tzw. „misję opakowaniową” dla opakowań produktów marki własnej. Sieć stale pracuje nad zmniejszeniem ilości użytych materiałów opakowaniowych – w Niemczech do roku 2025 całkowita masa opakowań marek własnych ma się zmniejszyć o 30% w stosunku do obrotu (rok bazowy 2015). Ponadto sieć stara się, by opakowania marek własnych pochodziły ze zrównoważonych źródeł, a do 2022 roku 100% opakowań marek własnych ALDI w Niemczech ma być zdatna do recyklingu.

Następnym krokiem będzie rozszerzenie misji opakowaniowej w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI. Obecnie wszędzie gdzie jest to możliwe, ALDI stara się rezygnować z opakowań i oferować coraz więcej artykułów niepakowanych (dotyczy to zwłaszcza warzyw i owoców). Już dziś udało się ograniczyć liczbę generowanego plastiku o 1200 ton dzięki wycofaniu jednorazowej torby zakupowej w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii.

Już 2 lata przed ogłoszeniem unijnej dyrektywy w sprawie plastiku, ALDI w Polsce przystąpił do redukcji plastiku w butelkach typu PET marki własnej w wodach mineralnych i napojach gazowanych. Na przestrzeni 2 lat w butelkach zmniejszono zawartość plastiku od 6 do 12%. Z obliczeń sieci wynika, że w ten sposób wyeliminowano na rynku w Polsce 35 ton plastiku. 

W ostatnim czasie sieć wycofała też w Polsce ze sprzedaży plastikowe patyczki kosmetyczne. Jesienią wprowadzona zostanie ich ekologiczna alternatywa - patyczki marki własnej Biocura, składające się z papierowego patyczka z certyfikatem FSC oraz 100% bawełny BIO w główce. Również ich proekologiczne kartonikowe opakowanie posiada certyfikat FSC.

Dodatkowo dzięki systemom wielokrotnego użytku w opakowaniach zbiorczych i transportowych, jak również skrzynkom wielokrotnego użytku, w których transportowane są owoce i warzywa, ALDI oszczędza obecnie 62 milionów jednorazowych kartonów oraz blisko 22.000 ton CO2 rocznie. Wszystkie te działania mają się przyczynić do wspierania gospodarki obiegu zamkniętego oraz potrzebnego oszczędzania zasobów.

Rozszerzenie oferty produktów BIO oraz produktów ze znakiem Fairtrade

Znaczący postęp ALDI osiągnął również w zakresie rozszerzenia asortymentu produktów BIO oraz z certyfikatem Fairtrade. W ALDI Polska w całym roku 2018 klienci mogli wybierać spośród ponad 100 artykułów BIO, z których aż 45 zagościło w stałym asortymencie sieci. Ich obecność konsekwentnie rozwijana jest w sklepach sieci także w roku 2019 – liczba oferowanych akcyjnie artykułów BIO tylko w pierwszej połowie tego roku pobiła całościowy ubiegłoroczny wynik o ponad 10%! Aktualnie w asortymencie całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord znajdują się 1 024 produkty z unijnym logo produkcji ekologicznej – wzrost o 28%. Znacząco wzrosła również oferta produktów z certyfikatem Fairtrade. W 2018 roku ALDI posiadało w swoim asortymencie 90 produktów z certyfikatem Fairtrade, co dało sieci 23-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Celem ALDI jest dalsze poszerzanie oferty artykułów z certyfikatem Fairtrade we wszystkich krajach.

Analiza zagrożeń dla praw człowieka w łańcuchu dostaw

W łańcuchach dostaw Food oraz Non-Food ALDI wdraża różne środki mające na celu ograniczenie ryzyka nieprzestrzegania praw człowieka. W obszarze Non-Food regularnie nadzorowane są warunki pracy w zakładach produkcyjnych dostawców ALDI w krajach ryzyka. Odbywa się to za pomocą rozległych audytów socjalnych i certyfikacji, które są przeprowadzane przez zewnętrznych usługodawców, jak również za pomocą własnych audytów zakładów produkcyjnych (ALDI Social Assessments – ASAs). Łącznie w 2018 roku przeprowadzono ponad 320 audytów ALDI Social Assessments odnotowując wzrost o 64% w stosunku do roku ubiegłego.

Jednocześnie w 2018 roku ALDI przeprowadził szeroką analizę socjalnych i ekologicznych zagrożeń pod kątem praw człowieka w łańcuchach dostaw z obszaru Food. Jako szczególnie istotne zostały ocenione grupy asortymentowe takie jak np. kawa, kakao, orzechy i owoce południowe, jak również dressingi, oleje, sosy, przyprawy i zioła, ryby i owoce morza, a także owoce i warzywa konserwowe wraz z mrożonkami. To właśnie tym obszarom w najbliższych miesiącach ALDI Nord będzie się bacznie przyglądał systematycznie podnosząc standardy ich produkcji w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Na poziomie globalnym dotychczasowa działalność Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w zakresie CSR została doceniona m.in. nagrodą Fairtrade Award stowarzyszenia TransFair w 2018 roku, nominacją do nagrody za zaangażowanie w zrównoważony rozwój (Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2019), a także trzecim miejscem w międzynarodowym rankingu „Business Benchmark on Farm Animal Welfare” za działania na rzecz dobrostanu zwierząt wykraczające poza wymogi ustawowe. W Polsce, społeczna odpowiedzialność firmy została dostrzeżona m.in. w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki", a także przez organizację MSC w 2018 roku za wysoki odsetek (niemal 40%) artykułów rybnych i owoców morza posiadających certyfikat MSC i innych standardów, a także stałe poszerzanie tej oferty i zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej.

Tagi: ALDI Hubert Iwanowski
Oceń artykuł:

Źródło: ALDI

Zobacz także

ALDI publikuje raport ewaluacyjny z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w roku 2018

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.