DPDgroup - rekordowe wzrosty w 2020 roku i strategia na najbliższe pięć lat

2021-03-05 | 12:00

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat. W obliczu bezprecedensowej pandemii COVID-19 Grupa stała się kluczowym partnerem zapewniającym doręczenia niezbędnych towarów zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm, co przyczyniło się do wzrostu przychodów o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Do 2025 roku DPDgroup zamierza rozszerzać podstawową działalność, przyspieszyć rozwój nowych projektów i podbić nowe rynki dzięki planowi „Together and beyond”.

I) 2020: DPDgroup osiągnęła w minionym roku rekordowe wyniki 

 • Przychody w kwocie 11 miliardów euro, czyli wzrost o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019 
 • 35 proc. przychodów Le Groupe La Poste w roku 2020 wygenerowane przez DPDgroup 
 • 1,9 miliarda przesyłek doręczonych na całym świecie, czyli 7,5 miliona dziennie (wzrost o pół miliarda przesyłek rocznie w porównaniu z rokiem 2019)  
 • Rekordowa liczba 13,9 miliona przesyłek obsłużonych na całym świecie w Cyber Monday (30 listopada 2020 r.) 
 • Udział doręczeń B2C 55 proc. na całym świecie (wzrost organiczny o 57 proc. większy w porównaniu z rokiem 2019) 
 • Wzrost zysków (niemal podwojenie) do 800 milionów euro
 • Postępy integracji BRT we Włoszech i Jadlog w Brazylii 

COVID-19: nieoczekiwany wzrost wolumenu, najważniejsze wnioski 

COVID-19 spowodował nieoczekiwany wzrost w branży przesyłek. Obowiązujący w wielu krajach lockdown i ograniczenia administracyjne spowodowały gwałtowny wzrost liczby doręczeń. W 2020 roku DPDgroup dostarczyła o pół miliarda przesyłek więcej niż rok wcześniej.

Kryzys w obszarze zdrowia publicznego przyspieszył przewidywane na 2024 rok trendy konsumenckie, w tym popyt na logistykę miejską czy zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Rynek odnotował również wyraźne przesunięcie w kierunku segmentu B2C. 

Doręczenia do konsumentów stanowiły w 2020 roku już 55 proc. wolumenu. 

Zaobserwowano też wyraźny wzrost zapotrzebowania na kategorie produktowe takie, jak artykuły spożywcze i produkty medyczne. Należąca do DPDgroup francuska firma Chronofresh ponad dwukrotnie zwiększyła wolumen przesyłek (wzrost o 115 proc). Inne spółki grupy, Chronopost we Francji, Tipsa w Hiszpanii i Biocair w RPA aktywnie wspierają ochronę zdrowia, dostarczając na swoich rynkach szczepionki. 

DPDgroup wykazała się odpornością, elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi, których oczekuje się od organizacji naszych rozmiarów. Te cechy pomogły nam utrzymać świat „w ruchu”, szybko opracować i wdrożyć nowe rozwiązania, by skutecznie obsłużyć rosnący wolumen przesyłek. Doświadczenia te pozwolą nam dobrze wykorzystać rysujące się przed nami możliwości

– powiedział Boris Winkelmann, Prezes i Prezes Zarządu DPDgroup. 

2020: Najważniejsze osiągnięcia i ekspansja DPDgroup 

W minionym roku Grupa doświadczyła przyspieszonego wzrostu wolumenu, co wymagało od szybkich, zdecydowanych działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną i płynność działań. DPDgroup jako pierwsza firma kurierska wprowadziła doręczenia bezkontaktowe, utrzymała aktywność sieci punktów nadań i odbiorów oraz otworzyła ponad 70 nowych sortowni i oddziałów, których łączna liczba wynosi obecnie 1200. Chcąc terminowo obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek, Grupa zatrudniła ponad 20 000 pracowników i współpracowników. 

W związku z wysokim popytem na usługi kurierskie wolumen DPDgroup zwiększył się o 24 proc., a przychody w ramach wzrostu organicznego o 23 proc. Grupa odnotowała szczególnie intensywny przyrost liczby przesyłek w krajach, w których segment B2C stanowił największy udział w działalności: Brazylia (+80%), Irlandia (+ 47 proc.), Wielka Brytania (+ 39 proc.), Polska (+ 24 proc.), Hiszpania (+ 23 proc.). W krajach, w których kluczowy udział należy nadal do B2B, na działalność w tym segmencie wpływ miało spowolnienie gospodarcze: Francja (+ 9 proc. przez DPD i + 13 proc. przez Chronopost), Niemcy (+ 13 proc.).

W 2020 roku miało miejsce kilka istotnych wydarzeń takich, jak dalszy postęp w przejęciu wiodącej włoskiej firmy kurierskiej BRT (85 proc.), pełne przejęcie Geis Parcel (firma logistyczna w Czechach i w Słowacji) oraz zwiększenie do 98 proc. udziałów w firmie Jadlog, będącej liderem na brazylijskim rynku przesyłek.

II) “Together & beyond”: strategia DPDgroup, której celem jest rozszerzenie podstawowej działalności, przyspieszanie rozwoju usług i podboju nowych rynków 

Cel DPDgroup na 2030 rok jest bardzo jasny: stać się międzynarodowym liderem w zakresie zrównoważonych doręczeń oraz główną siłą wspierającą dla e-handlu, czerpiącą z trzech źródeł. 

DPDgroup zamierza również podwoić swoje przychody z 2020 r. i do 2025 r. osiągnąć 21 miliardów euro.

• Rozszerzanie podstawowej działalności: 

DPDgroup jest obecnie w Europie wiodącym graczem w segmencie B2B i posiada największą sieć drogową z około 25 proc. udziałem w wolumenach. Celem jest więc umocnienie pozycji Grupy jako lidera w obu segmentach działalności w kontekście rosnącej konkurencji i możliwego spowolnienia gospodarczego. DPDgroup pragnie też wykorzystać swoją wiedzę w procesie zarządzania przepływami między B2B i B2C, stając się europejskim „punktem wszechstronnej obsługi” dla tych segmentów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia transgraniczna w ramach Unii Europejskiej pozwoli na dalsze rozszerzenie oferty usług, jak również wzmocni doskonałość operacyjną doręczeń „door to door” i zarządzanie wydajnością w obrocie międzynarodowym. 

• Przyspieszanie inicjatyw: 

DPDgroup będzie dążyć do pozycji europejskiego lidera innowacji w obsłudze konsumentów rosnącego w tempie 15% rocznie do 2025 roku. Grupa będzie również elastycznie i selektywnie dostosowywać swoje podejście do lokalnych rynków i rozwijać projekty związane opcją doręczeń poza domem poprzez zagęszczenie sieci punktów nadań i odbiorów oraz automatów paczkowych (sieć Pickup), a także zwiększenie obecności w rozwijającym się segmencie C2C. Grupa planuje zatem podwoić zagęszczanie sieci, aby osiągnąć zasięg w Europie na poziomie 90 proc. (odsetek populacji mającej dostęp do punktu Pickup w odległości nie więcej niż 10 minut), oferując tym samym najlepszy dostęp na kontynencie do 100 000 placówek, w tym do 70 000 punktów i 30 000 automatów paczkowych.

DPDgroup będzie nadal bazować na sektorze opieki zdrowotnej i produktów spożywczych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie doręczeń w kontrolowanej temperaturze oraz wysoko rozwiniętą sieć logistyki miejskiej.

Koncentrując się na logistyce miejskiej Grupa planuje jednocześnie wzmocnić pozycję lidera w branży, opierając się na pięciu filarach o wysokim potencjale: doręczenia tego samego dnia, doręczenia miejskie z oddziału do domu, doręczenia wieczorne w określonym przedziale czasowym, wysyłka ze sklepu, doręczenia do punktów w sąsiedztwie w sklepach. Są to ważne elementy infrastruktury dla usług miejskich w zakresie zróżnicowanych doręczeń w obszarach miejskich.

  • Podbój nowych rynków: 

W związku z tym, że rynek międzynarodowy definiuje przyszłość logistyki ze spodziewanymi wzrostami w Azji, na subkontynencie indyjskim, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Afryce, DPDgroup zamierza wykorzystać swoją obecność na różnych kontynentach, w tym wzmocnić pozycję w obsłudze platform handlu elektronicznego. 

Do GeoPost/DPDgroup dołączyła Asendia, joint venture Le Groupe La Poste i Swiss Post, aby - biorąc pod uwagę bezprecedensowy wzrost e-commerce - nadać rozmach i przyspieszyć rozwój Le Groupe La Poste w obszarze globalnej logistyki przesyłek oraz usług paczkowych.

Do 2025 roku DPDgroup zamierza zwiększyć udział operacji międzykontynentalnych do 20% swoich całkowitych przychodów, wykorzystując istniejące synergie. 

Klient i analiza danych w centrum uwagi

Dzięki śledzeniu drogi przesyłki w czasie rzeczywistym, usługom Predict i Precise, DPDgroup ustanowiła w ostatnich latach standardy innowacji ukierunkowanych na klienta. Grupa będzie nadal rozwijać innowacje i wzmacniać swoje działania w obszarze data intelligence, stale dążąc do poprawy jakości obsługi klienta i bardziej efektywnego zarządzania.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój we wszystkich działaniach DPDgroup 

Zrównoważony rozwój jest podstawą tożsamości DPDgroup, dlatego każdy z powyższych celów będzie realizowany zgodnie z ambitnymi innowacjami i zobowiązaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska i ograniczenie emisji CO2 na przesyłkę o 30% proc. do 2025 r. (w porównaniu z 2013 r.)

30 proc. zanieczyszczeń generowanych jest przez logistykę miejską. DPDgroup uważa więc, że ma do odegrania istotną rolę w zwiększaniu poprawy jakości powietrza w aglomeracjach. W październiku 2020 r. Grupa wdrożyła plan realizacji doręczeń niskoemisyjnych w 225 miastach Europy, dla 80 mln mieszkańców kontynentu, do 2025 roku. Celem tego założenia jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 89 proc. i zanieczyszczeń o 80 proc. w miastach objętych programem.

Partnerstwo

DPDgroup będzie kontynuować rozwój poprzez nawiązywanie i utrzymywanie partnerstw biznesowych, wykorzystujących lokalną wiedzę i doświadczenie.

Rok 2020 miał istotny, długotrwały wpływ na e-handel i branżę logistyczną. Jestem dumny z mojego zespołu i jego odporności. Wierzę, że jesteśmy na najlepszej drodze, aby stać się wzorem w obszarze zrównoważonych doręczeń oraz kluczowym wsparciem dla e-handlu. Jeśli dostrzeżemy szanse oraz umiejętnie wykorzystamy ducha innowacyjności, pokonany wszystkie bariery

- konkluduje Boris Winkelmann.

Tagi: DPD DPDgroup Boris Winkelmann
Oceń artykuł:

Źródło: DPD

Zobacz także

DPDgroup - rekordowe wzrosty w 2020 roku i strategia na najbliższe pięć lat

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.