Dworce PKP coraz bardziej dostępne

2021-03-05 | 09:00

Likwidacja barier architektonicznych, windy i pochylnie, ścieżki prowadzące, kontrastowa kolorystyka wnętrz, oznaczenia w alfabecie Braille’a – to tylko część z rozwiązań wdrażanych przez PKP S.A. na dworcach, dzięki którym stają się one przyjazne dla wszystkich grup podróżnych.

Pierwszymi inwestycjami, w ramach których położono nacisk na dostosowanie obiektów kolejowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, były przebudowy głównych dworców w Krakowie, Gdyni czy we Wrocławiu. Elementy wspierające obsługę podróżnych o ograniczonej sprawności ruchowej były również wdrażane w ramach 100 pozostałych inwestycji przeprowadzonych przez PKP S.A. w latach 2010-2015. Jednak prawdziwym przełomem w tym obszarze jest realizowany właśnie Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 (PID), który obejmuje modernizację i budowę łącznie prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce.

200 przyjaznych dworców
Przed przystąpieniem do jego realizacji sfomułowano założenia, które ujęto w dokumencie „Dobre praktyki w inwestycjach kolejowych PKP S.A.”. Nałożono tym samym na projektantów i wykonawców konieczność dostosowania przebudowywanych dworców do wytycznych wynikających z TSI-PRM – norm unijnych dotyczących dostosowania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. To wszystko sprawia, że obiekty modernizowane w ramach PID muszą spełniać najwyższe standardy w tym zakresie. Dostosowanie obiektów zabytkowych, a stanowią one ponad 50 proc. dworców ujętych w Programie Inwestycji Dworcowych 2016-2023, to nie lada wyzywanie. Przy projektowaniu konieczne jest uwzględnienie likwidacji istniejących barier architektonicznych (progi, nieodpowiednia szerokość drzwi, brak podjazdów czy dostępu do dworca), a także wdrożenie szeregu rozwiązań, których wcześniej nie było w przebudowywanych obiektach, tj. m.in. linii prowadzących z polami uwagi, oznaczeń w alfabecie Braille’a, w tym dotykowych map dworców, kontrastowej kolorystyki wyposażenia wnętrz, drzwi automatycznych czy odpowiednio przystosowanych toalet. Należy to połączyć w taki sposób, aby przy jednoczesnym przystosowaniu dworców do potrzeb wszystkich podróżnych, niezależnie od ich kondycji fizycznej czy stanu zdrowia, zachować zabytkowy charakter tych obiektów i przeprowadzić rewitalizację zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich. 

IDS, czyli dworzec bez barier
Oczywiście, nie wszystkie inwestycje realizowane przez PKP dotyczą obiektów zabytkowych. W ramach PID budowane są również całkowicie nowe obiekty. Najliczniejszą grupą z nich są Innowacyjne Dworce Systemowe (IDS), których w największym programie przebudowy dworców kolejowych w historii PKP S.A. powstanie łącznie około 40. Przy tworzeniu założeń projektowych dla nich jednym z priorytetów było wyeliminowanie barier architektonicznych, które mogłyby ograniczyć dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd Innowacyjne Dworce Systemowe to budynki parterowe z czytelnym i prostym układem przestrzennym. Do tego w założeniach ujęto szereg usprawnień, które muszą być zastosowane w każdym z nich. Postawiono na kontrastową kolorystykę wnętrz, aby osoby niedowidzące mogły sprawniej poruszać się po dworcu. Dodatkowo wprowadzono linie prowadzące z polami uwagi na dworcu i w ich otoczeniu oraz mapy dotykowe obiektów odwzorowujące ich przebieg oraz lokalizacje ważnych elementów infrastruktury dworca, co w znacznym stopniu ułatwia nauczenie się poruszania po przestrzeni dworca osobom z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Istotnym elementem wspierającym tę grupę użytkowników dworców są również oznakowania w alfabecie Braille’a opisujące najważniejsze miejsca na dworcu. Sporym ułatwieniem, również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jest zastosowaniem automatyki drzwiowej przy dostępie do przestrzeni ogólnodostępnych. Pomyślano również o dostosowaniu i odpowiednim wyposażeniu toalet, gdzie zapewniono m.in. właściwą przestrzeń manewrową, pochwyty na określonej wysokości oraz wiele innych pomniejszych rozwiązań. Wprowadzone w IDS-ach rozwiązania osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą sprawdzić w praktyce na sześciu dworcach tego typu, które zostały już oddane do użytku. Są to obiekty w Oświęcimiu, Sędziszowie Małopolskim, Bielsku Podlaskim, Nidzicy, Czeremsze i Janikowie, a w najbliższych miesiącach dołączą do nich dworce w Biadolinach, Czarnej Tarnowskiej, Sterkowcu, Pomiechówku, Barchowie, Nowym Tomyślu, Gorzkowicach, Rogowie, Wilkoszewicach, Biskupicach Wielkopolskich, Pobiedziskach Letnisku. We wcześniejszych latach, w ramach pilotażu, tego typu obiekty powstały na stacjach: Mława, Nasielsk, Ciechanów i Strzelce Krajeńskie Wschód.

Liczby, które (u)rosną! 
Do tej pory w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zostało udostępnionych, oprócz wyżej wspomnianych 6 IDS-ów, jeszcze 20 dworców, które spełniają normy unijne w zakresie dostępności dla różnych grup podróżnych. W samym 2021 r. powinno dołączyć do nich około 40 obiektów, gdyż bardzo dużo dworców jest obecnie w trakcie budowy czy modernizacji. Sprawi, to że liczba dworców, na których wprowadzone są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, będzie sukcesywnie rosnąć. Choć już dziś z około 540 czynnych dworców kolejowych spora liczba obiektów posiada wiele elementów ułatwiających obsługę podróżnych z niepełnosprawnościami. Na przykład na 60 proc. z nich zapewniono swobodny dostęp do budynku dla osób z problemami z poruszaniem się, w tym w szczególności poruszających się na wózku (brak przeszkód w postaci schodów, progów itp. przy wejściu do dworca, do poczekalni oraz przy okienkach kasowych). Na mniej więcej podobnym odsetku dworców zastosowano systemy informacji głosowej, a przed około połową wszystkich czynnych dworców osoby z niepełnosprawnościami mogą parkować swoje samochody na specjalnie oznakowanych z myślą o nich miejscach.

W zakresie poprawy dostępności dworców olbrzymią zmianą jakościową będzie zakończenie Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Według szacunków, dzięki inwestycjom zrealizowanym w ramach Programu, łącznie ponad 400 dworców – czyli 70 proc. czynnych obiektów zarządzanych przez PKP S.A. – będzie dostępnych dla osób o niepełnosprawności ruchowej. W przypadku innych udogodnień, takich jak ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, liczba dworców posiadających tego typu rozwiązania wzrośnie o ponad 150 proc. Celem wszystkich działań inwestycyjnych i procesów jest pełne dostosowanie infrastruktury dworcowej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, co jest jednym z celów strategicznych PKP S.A. na najbliższe lata

– mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. odpowiadający m.in. za strategię i sprawy związane z obsługą klientów.

Nie tylko duże inwestycje
Poza samym Programem Inwestycji Dworcowych procesy zwiększania dostępności dworców kolejowych będą realizowane poprzez wdrożenie wybranych działań w konkretnych lokalizacjach. Na przykład w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kilkanaście obiektów zostanie doposażonych w rozwiązania ułatwiające korzystanie z infrastruktury dworcowej, tj. windy, automatyczne drzwi czy odpowiednio wyposażone i zaaranżowane toalety. Ponadto zostaną zorganizowane specjalne szkolenia dla pracowników PKP S.A., a na wybranych dworcach uruchomiony zostanie pilotaż asysty prowadzonej przez specjalnie przygotowane osoby. To jednak nie wszystko. PKP rozwijają także współpracę międzynarodową, wspierając tworzenie dobrych praktyk i standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez uczestnictwo w projektach Unii Europejskiej takich jak In2Stempo (innowacyjne rozwiązania dla dworców kolejowych) i MaaSive (prace nad koncepcją aplikacji dla pasażerów do śledzenia przebiegu podróży, rezerwacji i sprzedaży biletów, planowania podróży „od drzwi do drzwi”) oraz w ramach prac branżowych organizacji międzynarodowych, takich jak UIC (Międzynarodowy Związek Kolei).

Tagi: PKP Rafał Zgorzelski PKP S.A.
Oceń artykuł:

Źródło: PKP

Zobacz także

Dworce PKP coraz bardziej dostępne

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.