Grupa Agora notuje 10% wzrost przychodów w I kw. 2019 r.

2019-05-15 | 09:30

Rekordowe wpływy z działalności filmowej i rosnące dwukrotnie szybciej niż na rynku wpływy ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zapewniły Grupie Agora wzrost przychodów w 1. kwartale 2019 r. Grupa z sukcesem rozwija sprzedaż treści w modelu subskrypcyjnym – w tym dostępów Premium TOK FM, a także działalność gastronomiczną, otwierając kolejne lokale pod markami własnymi Papa Diego i Van Dog oraz planując rozwój marki Pasibus. 

Na wyniki Grupy Agora w 1. kw. 2019 r. istotnie wpłynęło wejście w życie standardu MSSF 16. W celu zachowania porównywalności danych niniejsza informacja przedstawia dane bez uwzględnienia wpływu MSSF 16. Więcej o efektach wdrożenia MSSF16 przez Grupę Agora można znaleźć w kwartalnym sprawozdaniu finansowym. 

W 1. kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wzrosły o 10,9% i wyniosły 308,4 mln zł.  W największym stopniu przyczyniły się do tego rekordowe kwartalne wpływy z działalności filmowej w wysokości 27,7 mln zł oraz wyższe przychody z działalności kinowej sieci Helios. W tym okresie spółka NEXT FILM wprowadziła do kin filmy Underdog, MiszMasz, czyli Kogel Mogel 3 oraz Całe szczęście, które były jednymi z najpopularniejszych polskich tytułów w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. Cały polski rynek kinowy korzystał z bardzo wysokiej w tym kwartale frekwencji (wzrost o 8,8% r/r), a dynamika sprzedaży biletów w sieci Helios była dwukrotnie wyższa niż rynkowa, sięgając 19,0% (76,8 mln zł wpływów) 1. Helios odnotował też wzrost sprzedaży w barach kinowych o 28,8%. 

Oprócz tego Grupa Agora zwiększyła wpływy ze sprzedaży wydawnictw do 34,5 mln zł, głównie wskutek wzrostu przychodów z subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl, wpływów ze sprzedaży tradycyjnej wersji dziennika oraz ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora. Wyższe były również przychody z pozostałej sprzedaży Grupy w kwocie 13,9 mln zł, m.in. dzięki wpływom z działalności gastronomicznej rozwijanej przez spółkę Foodio Concepts pod markami Papa Diego i Van Dog. 

Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz poligraficznych. Na zmniejszenie tych pierwszych wpłynęło ograniczenie wydatków na reklamę zauważalne w 1. kw. 2019 r. w większości segmentów polskiego rynku reklamowego. W rezultacie spadły wpływy z reklam segmentów Radio, Prasa, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Natomiast niższe przychody z działalności poligraficznej wiązały się ze zmniejszeniem produkcji oraz realizacją procesu restrukturyzacji w segmencie Druk. 

Koszty operacyjne netto Grupy w 1. kw. 2019 r. wzrosły o 16,7% i wyniosły 309,2 mln zł. Znacząco wpłynęło na to zwiększenie nakładów na usługi obce, a w szczególności kosztów opłat dla producentów filmowych w związku z dużą popularnością tytułów wprowadzonych do kin przez NEXT FILM oraz czynszów w sieci Helios. Wydatki na usługi obce wzrosły również w segmencie Druk, Wydawnictwie Agora oraz w segmencie Reklama Zewnętrzna. 

Zwiększyły się też koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, głównie z uwagi na wzrost kosztów papieru, wyższą sprzedaż w barach kinowych, większą liczbę kin w sieci Helios, rozwój działalności gastronomicznej oraz wyższe koszty Wydawnictwa Agora. Zaś na wzrost Kosztów reprezentacji i reklamy Grupy w 1. kw. 2019 r. wpłynęła aktywność promocyjna związana z działalnością filmową Grupy oraz z kosztami reprezentacji i reklamy sieci kin Helios. 

Jednocześnie Grupa Agora ograniczyła w omawianym okresie koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zwłaszcza w segmentach Prasa, Internet oraz Druk w związku z niższym zatrudnieniem w tych obszarach. Warto jednak zauważyć, że wynik Grupy został dodatkowo obciążony kosztami rezerwy na zwolnienia grupowe w segmencie Druk. Istotny wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników nastąpił w obszarze Film i Książka, głównie w efekcie działań rozwojowych sieci Helios i działalności gastronomicznej, a także zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wydatki w tej kategorii zwiększyły też segmenty Radio oraz Reklama Zewnętrzna. 

Na wyniki Grupy Agora w 1. kw. 2019 r. negatywnie wpłynęły koszty restrukturyzacji przeprowadzonej głównie w segmencie Druk, które wyniosły 5,6 mln zł. Natomiast w 1. kw. 2018 r. na wynik operacyjny Grupy wpłynęły: pozytywnie – sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku i w Warszawie (13,9 mln zł), a negatywnie – koszty rezerwy z tytułu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w wysokości 1,4 mln zł oraz odpis należności od RUCH S.A w wysokości 0,6 mln zł. 

Bez uwzględnienia wpływu tych zdarzeń jednorazowych wyniki operacyjne Grupy Agora w 1. kw. 2019 r. byłyby istotnie lepsze niż rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosłaby do 26,2 mln zł, zysk operacyjny na poziomie EBIT wyniósłby 4,8 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł.
Natomiast w ujęciu ze zdarzeniami jednorazowymi wynik Grupy Agora na poziomie EBITDA w 1. kw. 2019 r. był niższy niż rok wcześniej i wyniósł 20,6 mln zł. Grupa odnotowała stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,8 mln zł, a także stratę netto w wysokości 1,4 mln zł. 
 
Od początku 2019 r. Grupa Agora realizowała kolejne projekty zgodnie z zakładaną strategią rozwojową na lata 2018-2022. Z sukcesem rozwijała m.in. sprzedaż treści w modelu subskrypcyjnym. W dużej mierze za sprawą prenumeraty cyfrowej wzrosły przychody ze sprzedaży wydawnictw w segmencie Prasa, a jednocześnie Radio TOK FM odnotowało wzrost liczby subskrybentów oferty Premium TOK FM do ponad 17 tys. Agora stawia też na działalność gastronomiczną - Foodio Concepts, spółka z grupy Helios otworzyła już 13 lokali pod markami własnymi Papa Diego i Van Dog (w 2019 r. ma powstać łącznie około 20 nowych restauracji), a dodatkowo Helios otrzymał zgodę UOKiK na dokonanie koncentracji i będzie rozwijać sieć Pasibus poprzez dedykowaną spółkę Step Inside. Grupa rozpoczęła też w 1. kw. 2019 r. proces restrukturyzacji działalności poligraficznej, realizowany w związku z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży usług w technologii coldset. W efekcie zwolnień grupowych wypowiedzenie otrzymały 142 osoby z segmentu Druk, a obecnie trwa przenoszenie całości produkcji poligraficznej do Warszawy i optymalizacja procesów. 

Tagi: Agora S.A. Podsumowania i wyniki finansowe
Oceń artykuł:

Źródło: Agora

Zobacz także

Grupa Agora notuje 10% wzrost przychodów w I kw. 2019 r.

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.