Grupy Agora: 3. kwartał najlepszy od 13 lat

2021-11-23 | 20:07

Unikalna oferta cenowa Heliosa w połączeniu z wysoką frekwencją w kinach oraz rosnące szybciej niż na rynku wpływy reklamowe zapewniły Grupie Agora znaczący wzrost przychodów w 3. kwartale 2021 r. Skutecznie wykorzystując rynkowe trendy oraz dopasowując do nich swoje produkty i usługi, Grupa istotnie poprawiła wyniki operacyjne - osiągnęła zysk na poziomie EBIT, a EBITDA wzrosła o 50%. Dzięki temu okres lipiec-wrzesień br. okazał się dla Grupy Agora najlepszym 3. kwartałem od 13 lat.

– Grupa Agora szybko odbudowuje swoje wyniki - rosną wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności. Najlepsze od 2008 r. rezultaty 3. kwartału zawdzięczamy intensywnej pracy całego zespołu oraz korzystnej sytuacji rynkowej, a zwłaszcza szybującej w górę frekwencji kinowej i rekordowym wydatkom na rynku reklamy w Polsce. Co istotne, na sukces Grupy Agora w minionym kwartale wpłynęła poprawa wyników operacyjnych we wszystkich segmentach biznesowych Agory. Cieszą nas też wymierne efekty obranego przed kilku laty kursu na cyfryzację – już niemal połowa przychodów reklamowych Grupy pochodzi z usług cyfrowych, a w przypadku wpływów ze sprzedaży treści w cyfrze udział ten sięga 40%

– mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W 3. kwartale 2021 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 266,4 mln zł i były wyższe o 38% niż rok temu. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie wpływów z działalności kinowej, korzystającej ze stopniowego znoszenia administracyjnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania kin oraz powrotu na wielkie ekrany premier największych produkcji filmowych. W omawianym czasie przychody segmentu Film i Książka wyniosły 105,1 mln zł i miały największy wkład w zwiększenie całkowitych wpływów Grupy Agora. Kina sieci Helios odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży biletów – o 184% do 46,0 mln zł, do czego przyczyniła się zwłaszcza unikalna oferta cenowa, czyli dynamiczny cennik, w którym cena wejściówki zależy od daty jej zakupu. W okresie lipiec-wrzesień br. w kinach sieci zakupiono ponad 2,4 mln biletów, czyli o niemal 160% więcej niż przed rokiem. Duży udział w tym sukcesie miała rosnąca popularność zakupu wejściówek do kina przez internet. Ten kanał sprzedaży odpowiada już za 40% wpływów ze sprzedaży biletów. Ponad dwukrotnie wzrosły przychody ze sprzedaży barowej w kinach, a wpływy z działalności filmowej były prawie 5 razy wyższe r/r. Tempo odbudowy rynku kinowego napawa optymizmem – w październiku 2021 r. liczba biletów sprzedanych w Heliosie była już identyczna jak ta w 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii.
 
W minionym kwartale br. wzrosły również wpływy z pozostałych działalności Grupy, w tym przede wszystkim z reklam, dzięki rosnącym wydatkom na całym polskim rynku reklamowym. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora były wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych – łącznie wzrosły o ponad 14% w porównaniu z 3. kwartałem 2020 r. i wyniosły 125,5 mln zł. Najistotniej zwiększyły się wpływy z reklam segmentu Internet, głównie za sprawą działań pionu Gazeta.pl oraz spółki Yieldbird, a także segmentu Film i Książka w związku ze wznowieniem działalności kinowej oraz powrotem widzów do multipleksów Heliosa.

Z kolei wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy zwiększyła się o ponad 4% do 34,4 mln zł, przede wszystkim z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl oraz publikacji Wydawnictwa Agora. Na koniec września br. liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” wyniosła ponad 262,6 tys., co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Przychody cyfrowe dziennika, czyli ze sprzedaży prenumeraty oraz reklamy cyfrowej, wyniosły już blisko 16,5 mln zł, co stanowiło niemal 40% jego całkowitych wpływów. W Radiu przychody z działalności internetowej były wyższe niż przed rokiem o 25%, głównie z uwagi na zwiększenie wpływów z reklamowych usług internetowych, jak i z tytułu sprzedaży subskrypcji Premium TOK FM. Liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM na koniec 3. kw. 2021 r. wzrosła do 25,0 tys.

W ostatnim kwartale, dzięki rozwojowi oferty cyfrowej, prawie dwukrotnie zwiększył się udział wpływów Grupy Agora ze sprzedaży wydawnictw cyfrowych i internetowych – do 34% (z 17% w 3. kw. 2019 r.), podobnie niemal dwukrotnie wzrosły przychody ze sprzedaży cyfrowych i internetowych treści – do 40% (w tym materiałów dziennikarskich – tekstów i podcastów; z 22% w 3. kw. 2019 r.). Grupa notuje też systematyczny wzrost udziału cyfrowych i internetowych usług reklamowych, które obecnie stanowią już niemal 45% w całości wpływów z reklamy (38% w 3. kw. 2019 r.).

Oprócz tego systematycznie rosną przychody Grupy Agora z działalności gastronomicznej, rozwijanej obecnie pod marką Pasibus, a także z pozostałej sprzedaży.
Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się w 3. kwartale 2021 r. o ponad 29% r/r i wyniosły 255,2 mln zł. Wzrost wydatków, obserwowany we wszystkich segmentach operacyjnych, wynikał głównie ze zwiększenia skali działalności Grupy w obliczu mniejszych restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Jednocześnie wynagrodzenia zespołu Grupy Agora powróciły do standardowej wysokości po ich ograniczeniu na 6 miesięcy w obciążonym pandemią 2020 r. Największą pozycję wśród nakładów operacyjnych stanowiły koszty usług obcych – wyższe o 36% niż przed rokiem i wynoszące 93,7 mln zł. Najistotniejszy wzrost w tej kategorii widoczny był w segmencie Film i Książka, głównie ze względu na wyższe koszty zakupu kopii filmowych i większe odpłatności dla producentów filmowych. Warto też zauważyć, że istotny wpływ na poziom kosztów operacyjnych Grupy Agora miał szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym oraz działań oszczędnościowych podjętych w 2020 r. Natomiast w 2021 r. ich liczba i wartość były istotnie mniejsze.

Ostatecznie, dzięki znaczącemu zwiększeniu wpływów ze wszystkich źródeł, w 3. kwartale 2021 r. Grupa Agora odnotowała poprawę wyników operacyjnych w stosunku do 2020 r. Zysk na poziomie EBITDA wzrósł o 50% do 49,8 mln zł, zaś zysk na poziomie EBIT wyniósł 11,2 mln zł. Strata netto stanowiła 1,5 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 1,2 mln zł.

Istotna odbudowa rynku reklamowego obserwowana w Polsce w minionym kwartale (wzrost o 12,5% r/r), a także fakt, iż wartość wydatków na promocję i reklamę w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. była wyższa w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r., zdecydowały o podniesieniu szacunków Agory dotyczących wzrostu rynku reklamy w 2021 r. Według obecnych przewidywań spółki w całym 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 13-16%. Trend ten jest widoczny we wszystkich segmentach rynku.

 

Tagi: Bartosz Hojka Grupa Agora Podsumowania i wyniki finansowe
Oceń artykuł:

Źródło: Agora

Grupy Agora: 3. kwartał najlepszy od 13 lat

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.