GTC: Przychody z czynszu wzrosły o 11% do 145,4 mln euro

2020-07-30 | 14:00

GTC prezentuje bardzo mocny bilans na koniec marca 2020 r. Skutki epidemii Covid-19 znajdują odzwierciedlenie w wynikach operacyjnych.

Kluczowe dane za I kw. 2020 r. 

 • Przychody z czynszu wzrosły o 11% do 145,4 mln euro (130,6 mln euro w I kw. 2019 r.)
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 1% do 30 mln euro 
 • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95% 
 • FFO I wzrosło o 3% do 18,3 mln euro, FFO na akcję wyniosło 0,04 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 13 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej 
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 3 mln euro, zysk na akcję wyniósł 0,01 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 1% do 1.208 mln euro na dzień 31 marca 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,49 euro (11,33 zł przy kursie EUR/PLN 4,55)
 • Dobre wskaźniki finansowe
 1. Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 2. Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 196,6 mln euro na dzień 31 marca 2020 r.

Aktualizacja portfolio (I kw. 2020 r.)

 • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95% - 19.000 m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni
 • Ukończenie wysokiej jakości powierzchni biurowej i handlowej: Green Heart (N3) w Belgradzie
 • 3 biurowce w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 11,1 mln euro: Matrix B, Advance Business Center II, Pillar  

Nasze działania zostały przetestowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy w Europie rozpoczęła się epidemia COVID-19. Zamknęliśmy wszystkie nasze centra handlowe na drugą połowę marca, kwiecień i część maja. Aby zapewnić ciągłość w działalności naszych centrów handlowych, wspieramy naszych najemców po ponownym otwarciu sklepów. Ta sytuacja będzie miała negatywny wpływ zarówno na naszą działalność, jak i na wartość nieruchomości, która, jak wcześniej ogłosiliśmy, w ostatnim czasie spadła o 2,7%. W wyniku spadku wartości nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 r. nie przestrzegaliśmy niektórych kowenantów finansowych zawartych w umowach kredytowych dotyczących aktywów handlowych. W przypadku kredytów dla Galerii Jurajskiej i Ada Mall udało nam się uzyskać zawieszenie tych kowenantów do czerwca 2021 r. Rozpoczęliśmy również negocjacje z kredytodawcą Galerii Północnej. Gdy jednak spojrzymy na statystyki centrów handlowych po ich ponownym otwarciu, wydają się one zachęcające. Zalecamy Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie zysków z 2019 r. w Spółce w celu walki z konsekwencjami wybuchu epidemii COVID-19 oraz przygotowanie się do dalszego rozwoju lub działalności akwizycyjnej, która będzie zależna od warunków rynkowych

– skomentował Yovav Carmi, Członek Zarządu GTC.

Działalność operacyjna

Powierzchnia biurowa: ukończone inwestycje i wynajęcia obiektów dodane do przychodów z czynszu

 • Nowe najmy i przedłużenia umów najmu na 17,9 tys. m kw. (32,7 tys. m kw. w I kw. 2019 r.) -  Wskaźnik wynajęcia na poziomie 95% (z 95% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Ukończenie budowy 5,4 tys. m kw. wysokiej jakości powierzchni w I kw. 2020 r. - Green Heart (N3) w Belgradzie
 • 57,5 tys. m kw. wysokiej jakości powierzchni biurowej w budowie

- Ukończenie prac zaplanowano na lata 2020 – 2021

- Oczekiwany dodatkowy roczny przychód z czynszu po ukończeniu budowy i stabilizacji w wysokości 11,1 mln euro

- Wysoki wskaźnik przednajmu

- Zachowanie terminowości prac i zgodności z budżetem

 • COVID-19

- Spadek liczby wniosków od potencjalnych najemców i zamrożenie wymogów dotyczących przyszłego rozwoju

- Odrzucenie oportunistycznych wniosków o obniżkę czynszu

Powierzchnia handlowa: wpływ wskaźników COVID-19

 • Wielostopniowe środki wsparcia najemców

- W trakcie zamknięcia, większość najemców została zwolniona z płacenia czynszu.

- Niemal wszyscy najemcy otrzymali krótkoterminowe zniżki (do sześciu miesięcy), możliwość płacenia czynszu w ratach, rezygnację z odsetek za zwłokę i opłat za usługi w zamian za przedłużenie okresu najmu na okres nie krótszy niż okres otrzymania koncesji.

 • Wskaźniki odwiedzalności

- Stopniowy wzrost wskaźników odwiedzalności po ponownym otwarciu utrzymuje się: 

* Polska: ponad 80% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., przed ponownym otwarciem kin.

* Belgrad: ok. 79% w porównaniu do wyników za maj 2019 r. i 88% w porównaniu do wyników za czerwiec 2019 r. Spadek do 60% w pierwszej połowie lipca spowodowany wzrostem przypadków zachorowań na COVID-19.

* Zagrzeb: ponad 80% (przed ponownym wznowieniem działalności kin) w porównaniu do wskaźników za 2019 r.

* Sofia: 56% (przed ponownym otwarciem kin) w porównaniu do wskaźników za 2019 r.

 • Obroty

* Polska: stopniowy wzrost do 82% poziomu obrotów za 2019 r. w Galerii Północnej i 81% w Galerii Jurajskiej (czerwiec 2020 r. vs. 2019 r.)

* Belgrad: stopniowy wzrost do 90% poziomu obrotów za 2019 r. (czerwiec 2020 r. vs. 2019 r.). Jednak w lipcu sytuacja pogorszyła się i nastąpił spadek stóp procentowych.

* Zagrzeb: stopniowy wzrost do 87% poziomu obrotów za 2019 r. (czerwiec 2020 r.)

* Sofia: stopniowy wzrost do 57% poziomu obrotów za 2019 r. (czerwiec 2020 r. vs czerwiec 2019 r.)

Wyniki finansowe - Przychody z najmu i usług 

 • Wzrost do 41 mln euro z 39 mln euro w I kw. 2019 r.

W tym okresie Grupa zwiększyła przychody z najmu dzięki ukończeniu i wynajęciu kompleksu Green Heart oraz otwarciu Ada Mall, Advance Business Center I i Matrix A. Wzrosty te zostały częściowo skompensowane sprzedażą GTC White House w trzecim kwartale 2019 r., Neptun Office Center w czwartym kwartale 2019 r. o wartości 1,5 mln euro oraz zmniejszeniem przychodów o 2 mln euro z tytułu ulg w opłatach czynszowych i opłatach eksploatacyjnych nałożonych przez rządy podczas okresu zamknięcia centrów handlowych, który rozpoczął się w drugiej połowie marca 2020 r. po wprowadzeniu środków zapobiegawczych związanych z epidemią COVID-19.

Marża brutto na działalności operacyjnej

 • Wzrost do 30 mln euro z 30 mln euro w I kw. 2019 r.

Odzwierciedla głównie nowo wybudowane i nabyte nieruchomości, które zostały częściowo skompensowane przez aktywa ze sprzedaży.

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów

 • Wyniosła 6 mln euro wobec 7 mln euro zysku w I kw. 2019 r.

Strata netto z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynika głównie z dewaluacji Ada Mall w wysokości 3 mln euro, spowodowanej dłuższym niż oczekiwano okresem stabilizacji.

Koszty finansowe Średnie oprocentowanie spadło do 2,6% dzięki refinansowaniu kredytów i strategii hedgingowej. Koszty finansowe wzrosły do 9 mln euro w wyniku wzrostu średniego salda zadłużenia i ukończenia nowych projektów.

Opodatkowanie

 • Podatek wyniósł 5 mln euro wobec 4 mln euro w I kw. 2019 r.

Na podatek składa się 1,7 mln euro bieżących zobowiązań podatkowych oraz 3,6 mln euro podatku odroczonego.

Zysk netto

 • Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej wyniósł 13 mln euro. Zysk netto wyniósł 3 mln euro. Wynika to głównie ze spadku przychodów z czynszów i opłat eksploatacyjnych w połączeniu ze stratami z tytułu aktualizacji wyceny/utraty wartości aktywów, wyższymi stratami z tytułu różnic kursowych oraz wyższymi kosztami podatkowymi wynikającymi z dewaluacji walut obcych i jej wpływu na wartość środków trwałych w walutach lokalnych.

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) • 18 mln euro w porównaniu z 18 mln euro w I kw. 2019 r., przy FFO I na akcję w wysokości 0,01 euro

GAV

 • 2.231 mln euro na dzień 31 marca 2020 r. (2.222 mln euro na dzień 31 grudnia 2019 r.), na co wpływ miały inwestycje w nieruchomości w budowie częściowo skompensowane stratami z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz różnicami kursowymi wynikającymi z osłabienia walut lokalnych w wyniku wybuchu epidemii COVID-19.

EPRA NAV w przeliczeniu na akcję

 • Wzrost o 1% do 2,49 euro z 2,47 euro na dzień 31 grudnia 2019 r.

EPRA NAV wyniosła 1.208 mln euro w porównaniu do 1.200 mln euro na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zadłużenie w bankach i obligacje

 • 1.225 mln euro wobec 1.205 mln euro na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Średnia zapadalność długu wyniosła 4,2 lata, a średnia ważona stopa procentowa wyniosła 2,6% w skali roku.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.) 
 • Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wyniósł 4,1x (4,2x na dzień 31 grudnia 2019 r.)

Środki pieniężne

 • Saldo środków pieniężnych wyniosło 197 mln euro na dzień 31 marca 2020 r.
Tagi: Galeria Jurajska Galeria Północna GTC Koronawirus Yovav Carmi
Oceń artykuł:

Fot: Galeria Jurajska Źródło: GTC

Zobacz także

GTC: Przychody z czynszu wzrosły o 11% do 145,4 mln euro

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.