Komputronik: Po kilku miesiącach od wybuchu pandemii trudną sytuację przekuliśmy w sukces

2020-09-15 | 15:00

Lockdown wywołany koronawirusem oraz wzbudzająca wątpliwości decyzja fiskusa, która zmusiła Grupę Komputronik do przeprowadzenia sanacji, spowodowały, że jeden z czołowych sprzedawców IT w Polsce musiał mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami. O obecnej sytuacji Grupy Komputronik oraz planach na przyszłość opowiada Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

W lutym podsumowaliście Państwo trzeci kwartał roku budżetowego, z którego wynikało, że Spółka osiągnęła zyski na każdym poziomie. Jednak już w marcu stanęliście w obliczu poważnych wyzwań, które zmusiły Grupę Komputronik do skorzystania z ustawowej ochrony i złożenia wniosku o sanację. Co było przyczyną tak radykalnej decyzji przy poprawiającej się kondycji firmy na przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy? 
Proces intensywnej optymalizacji naszej firmy zaczęliśmy już wiosną 2019 r. Wówczas odczuwaliśmy już od kilku kwartałów skutki zmniejszających się limitów kredytów od dostawców, czego przyczyną były obawy ubezpieczycieli o skutki przedłużających się i trwających wiele lat kontroli podatkowych za trzy miesiące roku 2014. Byliśmy pod presją tej zmniejszającej się przestrzeni biznesowej, jednocześnie licząc na to, że ma to charakter przejściowy. Pogarszające się wyniki finansowe, wynikające głównie z zaniechania przeskalowywania kosztów spadającego biznesu, co było identyfikowane wówczas jedynie jako tymczasowe, utrwalały negatywny trend w dostępności instrumentów finansowania. Finał kontroli znacznie się oddalał i mimo, że byliśmy właściwie pewni, że decyzja będzie dla nas korzystna – taka była niemal jednoznaczna ocena materiałów ze strony doradców podatkowych, musieliśmy przyspieszyć tempo i skalę zmian optymalizacyjnych. Nie mogliśmy czekać z założonymi rękami na rozstrzygnięcia fiskusa, dlatego postanowiliśmy wprowadzić środki zaradcze, które poprawiły nasze wyniki finansowe, aczkolwiek redukowały szanse na szybki powrót na ścieżkę wzrostu. Również banki finansujące naszą działalność od kilkunastu lat, mając na uwadze zbyt częste w naszym kraju błędne decyzje urzędników państwowych i wiążące się z tym skutki, oczekiwały dynamicznych zmian i poprawy rentowności. Dzięki temu ostatni kwartał kalendarzowy roku 2019 był biznesowo całkiem dobry. Udało nam się zamknąć go z zyskiem EBITDA na poziomie ponad 12 mln złotych, a zakładany zysk kolejnego kwartału również był zdecydowanie dodatni.

Niestety na początku marca otrzymaliśmy rażąco krzywdzącą nas decyzję urzędnika (pod decyzją nie podpisał się zwyczajowo Naczelnik UCS) w związku z zakończeniem wspomnianych dwóch kontroli podatkowych. Urzędniczka z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego po blisko sześciu latach kontroli wydała negatywną decyzję, która w naszej opinii oraz opinii niezależnych ekspertów jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych, a formułowane w niej tezy nie mają pokrycia w faktach czy jakichkolwiek dowodach – decyzja ociera się o konfabulację, a nie profesjonalną ocenę materiału dowodowego. Uznaliśmy, że decyzje wywołają uzasadnione poczucie zagrożenia wśród naszych kredytodawców oraz ubezpieczycieli. W celu ochrony interesów spółek, a także pracowników, współpracowników i wierzycieli złożyliśmy wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoliło nam ustabilizować naszą sytuację, a także umożliwiło prowadzenie względnie normalnej działalności.

10 marca Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. Ta decyzja pozwoliła Grupie realizować sprzedaż na dotychczasowych zasadach. Zarówno Komputronik, jak i Komputronik Biznes, bez przeszkód prowadzą normalną działalność operacyjną i realizują na wcześniejszych zasadach pełną obsługę sprzedażową, posprzedażową i usługową dla wszystkich swoich klientów.

Wspólnie z wyznaczonym przez Sąd Zarządcą - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – zakończyliśmy opracowanie planu restrukturyzacyjnego, który na koniec sierpnia złożyliśmy do właściwego Sądu. Długo pracowaliśmy nad tym dokumentem, który odzwierciedla najważniejsze kierunki planów strategicznych i określa oczekiwane rezultaty naszych starań. Pełną wersję planu restrukturyzacyjnego, wraz z dodatkowymi objaśnieniami, przedstawimy na najbliższej Radzie Wierzycieli, która odbędzie się niebawem, w połowie września. Wierzymy, że plan restrukturyzacyjny zostanie pozytywnie zaopiniowany, co pozwoli konsekwentnie kontynuować realizację naszych planów. Już teraz, na bieżąco prowadzimy działania mające na celu osiąganie jak najlepszych bieżących rezultatów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowego celu gromadzenia środków finansowych na realizację układu z wierzycielami. 

Wybuch pandemii pokrył się z okresem otwarcia postępowania sanacyjnego. Z dnia na dzień ogłoszono lockdown gospodarki. Zostaliście zmuszeni do zamknięcia swoich sklepów stacjonarnych, wstrzymanych zostało wiele projektów wdrożeniowych. Wiele osób zastanawiało się czy Grupa Komputronik poradzi sobie w obliczu tak trudnej sytuacji. 
Nikt nie był w stanie przewidzieć wybuchu pandemii. Dotknęła ona nie tylko naszą branżę, ale całą gospodarkę. Początkowo wszyscy zaczęli panikować, obawiać się niespotykanej wcześniej sytuacji. Zaledwie w przeciągu kilku dni praktycznie wszystkie firmy musiały wysłać pracowników na pracę zdalną, na którą niewiele z nich była gotowa. Z uwagą monitorowaliśmy sytuację i zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze know-how by pomóc naszym klientom biznesowym. Komputronik Biznes jako integrator IT posiada ogromne doświadczenie w obsłudze firm i instytucji. Dzięki naszej ofercie i zrealizowanym projektom pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom w dostosowaniu ich infrastruktury IT do pracy zdalnej. Nasi klienci mogli więc dalej, z powodzeniem, funkcjonować i prowadzić swoją działalność.

Po kilku miesiącach od wybuchu pandemii mogę powiedzieć, że tę trudną sytuację przekuliśmy w relatywny sukces. Jesteśmy właścicielem najdłużej działającego w Polsce sklepu internetowego, który w ostatnich miesiącach notuje większe wzrosty niż dotychczas, mimo silnych czynników zakłócających normalną działalność. Podczas lockdown’u liczba sesji zwiększyła się o 20%, a o 16% wzrosła liczba zamówień. Zapewne, gdyby nie otwarcie sanacji i utrudnienia w procesie uzupełniania zapasów sprzedawanych towarów, wzrosty byłyby znacznie większe. Mimo to wyniki pozwoliły nam utrzymać się w czołówce dystrybutorów elektroniki według raportu Gemiusa. Dla naszych klientów przygotowaliśmy tematyczne pasaże, m.in. Praca Zdalna czy Nauka Zdalna, w których mogli znaleźć produkty odpowiadające ich potrzebom. W wybranych kategoriach produktowych odnotowaliśmy nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży.
Największą popularnością cieszyły się oczywiście urządzenia mobilne – laptopy i tablety oraz towarzyszące im peryferia, jak np. monitory i akcesoria takie jak kamerki internetowe i słuchawki. Co ciekawe, w ostatnich tygodniach zauważamy ogromny wzrost zainteresowania tabletami, które dynamiką wzrostu wyprzedzają nawet laptopy. Z pewnością ich przewagą jest jeszcze większa mobilność i wystarczające parametry do zdalnej nauki czy nieskomplikowanej pracy. Przy tym wszystkim tablety wyposażone w dodatkowa fizyczną klawiaturę są istotnie tańszą alternatywą dla nawet tanich laptopów. 

Zakończyliśmy pierwszy kwartał nowego roku finansowego i związane z nimi zasadnicze działania finansowo-księgowe. Dysponujemy już niemal ostatecznymi wynikami finansowymi za ten okres, które zostaną oficjalnie opublikowane 15 października. 31 sierpnia opublikowaliśmy komunikat giełdowy, w którym prezentujemy szacunki związane z osiągniętymi wynikami pierwszego kwartału 2020. W tym okresie nastąpiła znaczna poprawa wyników i parametrów finansowych.

Udało się to dzięki przeprowadzonym gruntownym działaniom restrukturyzacyjnym. W efekcie wprowadzonych zmian oraz uzyskaniu wyższej przeciętnej marży (w ubiegłym roku w tym okresie prowadziliśmy intensywne wyprzedaże likwidacyjne poszczególnych kategorii produktowych) osiągnęliśmy analogiczny dochód ze sprzedaży towarów i usług jak w roku ubiegłym – czyli około 30 mln PLN. Ze względu na obniżenie kosztów działania o ponad 22%, na co miało wpływ także uzyskanie wsparcia rządowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, przy utrzymaniu wspomnianych dochodów, nasz szacunkowy zysk EBITDA wyniósł około 5,5 mln PLN. Zysk netto estymowany jest w pierwszym kwartale na wartość 4,2 mln PLN.

Wyniki sprzedaży B2C są imponujące, jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie te okoliczności. Jednak jak sam Pan wspomniał współpracujecie także z firmami i instytucjami. Jak wygląda Wasza działalność w tym obszarze? 
Komputronik Biznes to integrator IT, który od lat z powodzeniem wykorzystuje swoje kompetencje w obsłudze firm. W początkowym okresie sanacji doświadczyliśmy co prawda kryzysu zaufania klientów, którzy obawiali się o przyszłość tej spółki. W ostatnich tygodniach udowodniliśmy, że realizujemy zlecenia i kontrakty bez przeszkód. Dzięki temu wielu klientów przedłużyło trwające umowy a także otrzymaliśmy nowe zapytania o pomoc we wdrożeniu rozwiązań dla biznesu. Dzięki elastyczności oraz dobrym relacjom z producentami i dystrybutorami udało nam się przygotować spersonalizowane oferty pod kątem każdego klienta i je skutecznie wdrożyć.

Pandemia spowodowała wstrzymanie większości małych i średnich inwestycji infrastrukturalnych. Duże nie spowolniły z powodów finansowych, ale ze względu na słabą dostępność sprzętu i ograniczoną moc przerobową. Całe szczęście sytuacja wraca do normy i przystępujemy do realizacji kolejnych wdrożeń. 

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie w kilku obszarach. To głównie rozwiązania sieciowe i serwerowe, w których wykorzystujemy technologie Aruba i Cisco, aplikacje biznesowe takie jak elektroniczny obieg dokumentów - JobRouter i e-commerce – nasze autorskie rozwiązanie Netcorner. Pandemia była impulsem do rozwoju kanału e-commerce, który mocno się zmienia. Uzupełniamy go o rozwiązania klasy enterprise takich producentów jak Schneider Electric, Dell, Cisco, Aruba.

Dużym zainteresowaniem cieszy się outsourcing druku oraz IT. Wyraźnie widzimy, że firmy coraz chętniej decydują się podzlecać te usługi wyspecjalizowanym integratorom, dzięki czemu mogą skupić się na kluczowych aspektach swojego biznesu. 

W obliczu pandemii przygotowaliśmy także innowacyjną ofertę dla firm, które musiały dostosować się do nowej rzeczywistości. Dzięki naszej pomocy firmy mogą skorzystać z termowizyjnych kamer do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała, a także z druku naklejek podłogowych wyznaczających bezpieczną odległość. 

Istotnym elementem sprzedaży B2B są także salony partnerskie i sprzedaż do naszych partnerów. W tym trudnym okresie nie pozostawiliśmy ich samych i cały czas wspieramy ich swoim doświadczeniem. Pomimo wielu trudności wszystkie zamówienia realizujemy terminowo, jesteśmy także elastyczni pod względem negocjacji handlowych. Wiemy, że dla wielu partnerów lockdown był widmem ogromnych wyzwań, dlatego staraliśmy i dalej staramy się im pomóc.

Podobnie jak w przypadku sprzedaży B2C tak i w kanale B2B odnotowujemy wzrost sprzedaży i regularnie pozyskujemy nowych klientów. Głównymi źródłami przychodu są dla nas usługi i wdrożenia aplikacji.

Wydaje się, że pomimo wielu przeciwnościom udaje Wam się osiągać sukces. W czerwcu otrzymaliście wynik kolejnej kontroli rozliczeń podatku VAT, która tym razem była dla Was pozytywna. 
Po niemal 30 miesiącach trwających czynności, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w naszej firmie. Organ sprawdzał poprawność rozliczeń podatku VAT za okres styczeń – wrzesień 2017. Zgodnie z wydaną decyzją, wszystkie transakcje sprzedaży realizowane w tym okresie były prawidłowo rozliczane z zachowaniem wszelkich wymogów formalnoprawnych i nie wzbudziły żadnych wątpliwości urzędników. 

To dla nas bardzo dobre i ważne rozstrzygnięcie, które pokazuje, że jesteśmy wiarygodną i rzetelną firmą. Od ponad 7 lat stosujemy te same, rygorystyczne procedury zapewniające realizację przez nas tzw. „należytej staranności”. Wynik tej kontroli jedynie potwierdza zasadność naszego odwołania od niesprawiedliwej i rażąco krzywdzącej decyzji leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który wydał negatywną dla nas decyzję w sprawie kontroli za okres marzec – maj 2014. W tej chwili procedujemy odwołanie, które w opinii niezależnych ekspertów zakończy się pozytywnym wynikiem dla naszej firmy.

Jestem przekonany, że dzięki podjętym działaniom, a także wyrozumiałości i wsparcia naszych partnerów biznesowych uda nam się w krótce w pełni uzdrowić sytuację naszej firmy i utrzymać pozycję wiodącego gracza na rynku IT w Polsce.

Tagi: Grupa Komputronik Komputronik Wojciech Buczkowski
Oceń artykuł:

Źródło: Komputronik

Komputronik: Po kilku miesiącach od wybuchu pandemii trudną sytuację przekuliśmy w sukces

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.