Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2020 r.

2020-06-02 | 10:00

W 1. kwartale 2020 r. wpływy reklamowe Grupy Agora rosły szybciej niż na rynku, a przychody ze sprzedaży wydawnictw zwiększyły się m.in. dzięki intensywnie rozwijającej się prenumeracie cyfrowej „Gazety Wyborczej”. Działalność internetowa1, prasowa i radiowa Grupy odnotowały poprawę wyników, a oferty subskrypcyjne Wyborcza.pl i TOK FM osiągnęły kolejne rekordowe poziomy. O wynikach operacyjnych spółki przesądziły zdarzenia jednorazowe, związane zwłaszcza z odpisami wartości aktywów spółek zależnych, a także odczuwalne już od połowy marca br. skutki pandemii COVID-19, przede wszystkim związane z zamknięciem kin i narastającym ograniczaniem budżetów reklamowych.

W 1. kw. 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do 1. kw. 2019 r. W największym stopniu zdecydował o tym prawie 20-procentowy spadek wpływów ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios, które zostały zamknięte decyzją administracyjną 12 marca br. ze względu na pandemię koronawirusa. Przełożyło się to również na zmniejszenie wpływów ze sprzedaży barowej i z reklam wyświetlanych w kinach, a także z działalności filmowej Grupy. Niższe były również przychody ze sprzedaży usług poligraficznych. 

Przychody reklamowe Grupy Agory rosły szybciej niż rynkowe wydatki na promocję produktów i usług i zwiększyły się o ponad 3%. To głównie zasługa wyższych wpływów ze sprzedaży reklam internetowych, zwłaszcza spółki Yieldbird, oraz radiowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw również nieco się zwiększyły, o czym zdecydowały rosnące wpływy z prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej”, przy jednoczesnych stabilnych przychodach Wydawnictwa Agora. Liczba subskrypcji treści Wyborcza.pl na koniec marca 2020 r. wyniosła 236,5 tys., co oznacza wzrost o ponad 34% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a łączne wpływy cyfrowe dziennika sięgnęły 11,2 mln zł, co stanowi 30,0% całkowitych wpływów dziennika. Warto też zauważyć skok liczby wykupionych dostępów Premium TOK FM do 23 tys. na koniec marca 2020 r. Do wzrostu przychodów z pozostałej sprzedaży w okresie styczeń–marzec 2020 r. przyczyniło się zwłaszcza zwiększenie wpływów z działalności gastronomicznej Grupy, przede wszystkim dzięki rozwojowi marki Pasibus.
 
Koszty operacyjne Grupy Agora w 1. kw. 2020 r. nieznacznie wzrosły i stanowiły 309,1 mln zł. Warto zauważyć, że znaczny wpływ na ich poziom miały koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów. W analogicznym okresie 2019 r. Grupa poniosła koszty rezerwy restrukturyzacyjnej, związane głównie z optymalizacją działalności w segmencie Druk, które wyniosły 5,6 mln zł. Bez uwzględnienia negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych w łącznej wysokości 14,7 mln zł koszty operacyjne Grupy Agory byłyby niższe niż przed rokiem.

Rosnącą kategorią kosztową w omawianym czasie była amortyzacja, zaś w pozostałych pozycjach Grupa odnotowała spadki. Najistotniejszy – spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów – wiązał sie głównie ze zmniejszeniem skali działalności poligraficznej. Proces ten wpłynął również na spadek kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. 

Grupa Agora zakończyła 1. kw. 2020 r. wzrostem wyniku EBITDA do 44,6 mln zł. Strata na poziomie EBIT wyniosła 19,5 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł2.

Po wybuchu pandemii COVID-19 skupiliśmy się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom i przestawieniu Agory na pracę zdalną. Podjęliśmy też zdecydowane kroki, żeby zabezpieczyć Grupę finansowo. Teraz, wraz z „odmrażaniem” kolejnych sektorów gospodarki, realizujemy plan powrotu do działalności operacyjnej w nowej rzeczywistości. Przed nami jeszcze co najmniej kilka trudnych kwartałów, ale wierzę, że ten najgorszy skończy się w czerwcu i rozpoczniemy proces odbudowywania wyników Grupy

– komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. 

Już w marcu br. Agora rozpoczęła działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego wpływu pandemii na wyniki całej Grupy. Wstrzymana została większość wydatków inwestycyjnych i ograniczone zostały niemal wszystkie kategorie kosztów operacyjnych. Agora podjęła również decyzję o optymalizacji portfela projektów inwestycyjnych – o sprzedaży Domiporta Sp. z o.o., ograniczeniu skali działalności Goldenline Sp. z o.o. oraz złożeniu wniosku o upadłość Foodio Sp. z o.o. Spółka zweryfikowała również bibliotekę wydawnictw papierowych i zrezygnowała z wydania dwóch miesięczników oraz zmniejszyła objętość i wolumen publikowanego dziennika. W ramach działań oszczędnościowych Agora zrezygnowała też z części biur lokalnych, w których praca odbywa się obecnie zdalnie i w tej formule już pozostanie, także po ustaniu pandemii. Dodatkowo, zarząd prowadzi wzmożony monitoring spływu należności w celu zabezpieczenia płynności finansowej Grupy. Spółka zabezpieczyła finansowanie Grupy Agora do końca września i pracuje nad jego dalszym przedłużeniem. W ramach współpracy z instytucjami finansowymi zapewniła sobie karencję spłat dotychczas wykorzystanego kredytu. Zarówno Agora, jak i jej spółki zależne starają się również o dostępne formy wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw.

Według szacunków Spółki efektem tych działań będą oszczędności na poziomie blisko 185,0 mln zł w 2. i 3. kw. 2020 r. Decyzje w sprawie kolejnych działań będą dostosowane do dalszego rozwoju sytuacji.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1. kw. 2020 r.

Przypisy:
1 Po eliminacji wpływu zdarzeń jednorazowych.
2 Strata Grupy Agora na poziomie EBIT w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła w 1. kw. 2020 r. 18,4 mln zł. W tym ujęciu wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł do 27,2 mln zł.

Tagi: Bartosz Hojka Koronawirus Pasibus Grupa Agora
Oceń artykuł:

Fot: Pasibus Źródło: Grupa Agora

Zobacz także

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2020 r.

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.