Wyniki finansowe Grupy Agora za II Q 2019

2019-09-06 | 16:00

W 2. kwartale 2019 r. Grupa Agora ponownie zwiększyła przychody. Wzrost wpływów nastąpił we wszystkich głównych liniach biznesowych Grupy. Najbardziej rosły przychody z działalności kinowej w związku z dwucyfrową, znacznie wyższą niż rynkowa dynamiką sprzedaży biletów do kin sieci Helios. Po raz kolejny Agora odnotowała też wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw oraz umocniła pozycję w obszarze reklamy zewnętrznej – zarówno dzięki rosnącym szybciej niż na rynku przychodom AMS, jak i akwizycji w segmencie digital out-of-home.

W 2. kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wzrosły o 4,5% w porównaniu z ub.r. i wyniosły 269,8 mln zł. Zdecydowało o tym zwiększenie wszystkich kategorii wpływów poza tymi z restrukturyzowanej działalności poligraficznej. Największy wpływ na wyniki Grupy miały ponownie rosnące przychody sieci Helios – Agora odnotowała wzrost wpływów ze sprzedaży biletów do kin o 12,0% do 39,2 mln zł oraz ze sprzedaży barowej w kinach aż o 29,7% do 17,9 mln zł. Takie rezultaty działalności kinowej zapewniła przede wszystkim wyższa niż rynkowa dynamika wzrostu frekwencji w obiektach Heliosa – w omawianym czasie zakupiono w nich ponad 2,1 mln biletów, czyli o 14,5% więcej niż w rok wcześniej, zaś frekwencja ogółem w polskich kinach zwiększyła się o 1,7%1. Wzrost wpływów ze sprzedaży Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży Gazety Wyborczej – zarówno subskrypcji treści na Wyborcza.pl, jak i wydania papierowego przełożył się na istotne, 12-procentowe zwiększenie przychodów Grupy ze sprzedaży wydawnictw. Zwiększyły się również wpływy z pozostałej sprzedaży, głównie dzięki pierwszym przychodom z działalności gastronomicznej. Nieznacznie wyższe były przychody reklamowe, spośród których w największym stopniu wzrosły przychody segmentu Reklama Zewnętrzna, zwłaszcza dzięki realizacji kampanii na nośnikach Premium Citylight oraz Digital, a także Internet - za sprawą istotnego wzrostu przychodów spółki Yieldbird. Jedyny spadek zanotowały wpływy z usług poligraficznych, wynikające ze spadku zamówień, szczególnie w technologii coldset.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora [bez uwzględniania wpływu MSSF 16] w 2. kw. 2019 r. zmniejszyły się do 280,9 mln zł. Wśród poszczególnych kategorii wydatków najistotniejsze były nakłady na usługi obce, które wzrosły o 8,5% do 109,5 mln zł przede wszystkim z uwagi na wzrost nakładów na działalność kinową, gastronomiczną i filmową, a także wyższe nakłady na dzierżawę powierzchni reklamowych w segmencie Internet. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zwiększyły się o 5,4%, rosnąc w większości segmentów operacyjnych poza dzialalnością prasową i internetową. Za prawie 12-procentowy wzrost kosztów amortyzacji odpowiadały w największym stopniu segmenty Film i Książka, Druk oraz Internet – odpowiednio w związku z: zwiększeniem liczby sieci kin Helios, przyspieszeniem amortyzacji maszyn z zamykanych drukarni oraz inwestycjami w działalność internetową. Oprócz tego Grupa odnotowała wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, a także - nieznaczny - wzrost nakładów na reprezentację i reklamę.

Liczba pracowników etatowych w Grupie Agora na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 2 628, co oznacza spadek w porównaniu z ub.r. o 148 etatów, wynikający głównie z niższego zatrudnienia w segmentach Prasa, Internet, Druk i Reklama Zewnętrzna, a także w pionach wspomagających.

Warto zauważyć, iż wpływ na porównywalność wyników Grupy Agora w 2. kw. 2019 r. względem analogicznego okresu 2018 r. miało kilka zdarzeń. W 2. kw. 2018 r. na poziom kosztów operacyjnych Grupy negatywnie rzutowały: odpis aktualizujący wartość należności obarczonych ryzykiem nieściągalności od RUCH S.A. w wysokości 15,7 mln zł oraz rezerwa restrukturyzacyjna w segmencie Prasa w wysokości 2,2 mln zł. Natomiast pozytywnie na wynik netto Grupy wpłynęło zbycie udziałów spółki Stopklatka S.A.

Ostatecznie w 2. kw. 2019 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA bez MSSF 16 w wysokości 11,9 mln zł. Strata na poziomie EBIT bez MSSF 16 wyniosła 11,1 mln zł, zaś strata netto bez MSSF 16 8,7 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej bez MSSF 16 to 8,4 mln zł.

W ujęciu zgodnym ze standardem MSSF 16 EBITDA była pozytywna i stanowiła 30,1 mln zł, zaś strata na poziomie EBIT wyniosła 9,2 mln zł, a strata netto 6,6 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnęła 6,3 mln zł. Co istotne, pozytywny wpływ na wynik netto Grupy miały różnice kursowe wynikające z MSSF 16.
   
Grupa Agora z sukcesem realizuje kolejne projekty zgodne ze strategią rozwojową na lata 2018-2022, m.in. w zakresie sprzedaży treści w modelu subskrypcyjnym. Jedną z głównych przyczyn wzrostu przychodów ze sprzedaży wydawnictw w segmencie Prasa był w 2. kw. 2019 r. wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej. Liczba aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl wyniosła na koniec czerwca br. 193 tys. W połączeniu ze średnim rozpowszechnianiem papierowego wydania na poziomie 101 tys. egzemplarzy oznacza to dziennie średnio ponad 290 tys. sprzedanych dostępów do treści Gazety Wyborczej.

Grupa poszerza też działalność na perspektywicznych rynkach. Yieldbird kontynuował w tym roku rozwój działalności międzynarodowej m.in. dzięki pozyskaniu klientów w Stanach Zjednoczonych, Danii, Irlandii oraz Serbii, a także nawiązaniu partnerstwa w Brazylii i krajach nordyckich. Agora zwiększyła również swoje zaangażowanie w spółce ROI Hunter, obejmując kolejne udziały w ramach drugiej rundy finansowania i kumulując je do prawie 24%.

Spółka AMS dokonała w lipcu 2019 r. akwizycji w segmencie digital out-of-home (DOOH), nabywając większościowy udział w Piano Group Sp. z o.o., która jest operatorem platformy Move TV z ekranami w największych klubach fitness w Polsce i autorskim kontentem premium dostosowanym do oglądania podczas ćwiczeń. Dzięki tej transakcji Move TV dołączy do kanałów w cyfrowym portfolio nośników AMS, wzmacniając pozycję spółki na szybko rozwijającym się rynku DOOH.

Funkcjonuje już 14 lokali pod marką Papa Diego i 4 pod marką Van Dog rozwijanych przez sieć Helios, która współpracuje również z częścią wspólników spółki Food for Nation, właściciela sieci burgerowni Pasibus, dzięki czemu działają już 3 nowe lokale pod tą marką. Kolejne otwarcia planowane są na 4. kw. 2019 r.

Tagi: Agora S.A.
Oceń artykuł:

Źródło: Agora SA

Zobacz także

Wyniki finansowe Grupy Agora za II Q 2019

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.