Jak być w zgodzie ze zmieniającym się prawem, wzmocnić wizerunek i oszczędzić?

2019-09-13 | 09:00

Centra handlowe oddziałują na środowisko naturalne każdego dnia. Ich najemcy i klienci zużywają energię elektryczną, przyczyniają się do powstawania odpadów, a urządzenia grzewcze i chłodnicze emitują zanieczyszczenia. Przepisy prawne, dobre praktyki i nowoczesne standardy branżowe mają za zadanie zmniejszenie negatywnych skutków naszego działania, zarówno dla otoczenia, jak i dla samych inwestorów, zarządców oraz najemców galerii.

Prawne wymagania środowiskowe
Zrównoważony rozwój od kilku lat staje się kluczowym elementem etyki i CSR w branży retail. Dbając o ekologiczne i efektywne rozwiązania, często zapominamy jednak o podstawie – a więc o obowiązujących także sektor handlowy wymaganiach prawnych. W Polsce wytyczne dotyczące ochrony środowiska znajdziemy w różnych ustawach i rozporządzeniach, które dynamicznie się zmieniają. Ich śledzenie, ocena zgodności i identyfikacja ryzyk środowiskowych oraz bieżące dostosowanie działalności są obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Konsekwencją niedostosowania się w terminie do nowych przepisów mogą być m.in. kary pieniężne, brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym wymiarze oraz pogorszenie wizerunku firmy. 

Prawo związane z ochroną środowiska stawia przed firmami liczne wyzwania. Eksperci często obserwują w tym obszarze brak świadomości przedsiębiorstw. Przykładem może być tu obowiązek rejestracji w Elektronicznej Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarki Odpadami (BDO). Wszystkie podmioty, posiadające decyzje odpadowe, były zobowiązane do rejestracji w BDO do końca czerwca 2018, jednak wielu przedsiębiorców wciąż nie dopełniło tego obowiązku. Choć elektroniczny rejestr ostatecznie zastąpi dotychczas prowadzoną przez kilka urzędów ewidencję w obszarze wytworzenia i recyklingu odpadów w styczniu 2020 roku, już dziś w niektórych gminach firmy, które nie zarejestrowały się na nowych warunkach, spotykają się z negatywnymi decyzjami urzędów. Jest to szczególnie uciążliwe dla sieci handlowych, działających na terenie całego kraju.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku rejestracji w bazie BDO podejmują duże ryzyko. Brak numeru rejestracyjnego BDO może sprawić, że nie będą mogli ani przekazywać odpadów, ani składać sprawozdań do urzędu marszałkowskiego. Problem ten formalnie może się pojawić w styczniu 2020 roku, jednak w niektórych gminach obserwujemy go już dziś

- mówi Tadeusz Mederski, Ekspert w zakresie ochrony środowiska i oceny zgodności z wymaganiami, auditor DEKRA Certification Sp. z o.o.

Dla galerii handlowych kwestia zarządzania odpadami jest bardzo istotna. Wielkie powierzchnie, tysiące towarów i klientów generują tony odpadów komunalnych, opakowań oraz odpadów ze sprzątania. Działy techniczne wytwarzają także odpady związane z bieżącym utrzymaniem budynku i instalacji, w tym z obsługą układu wentylacji i wymiany filtrów. Zużyte czyściwo, pojemniki ciśnieniowe, odpady elektroniczne itp. podlegają regulacji dot. BDO (oraz innym przepisom). Odpady stałe to nie jedyne zanieczyszczenia generowane przez branżę retail. Układy chłodnicze, instalacje grzewcze i generatory prądu wykorzystywane w galeriach handlowych emitują również zanieczyszczenia do powietrza (np. gazy ze spalania paliw). Ryzyka związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska są w tym obszarze znaczące także w aspekcie finansowym. Należy wspomnieć choćby o sięgających 10 tys. zł karach za brak rejestracji układów chłodniczych w Centralnym Rejestrze Odpadów. Emisja bez wymaganego pozwolenia może również skutkować aż sześciokrotnym podwyższeniem opłat za korzystanie ze środowiska, które urząd marszałkowski może egzekwować do 5 lat wstecz. 

 

Wprowadzenie "elektronicznych kart przekazania odpadów" ma pomóc w uszczelnieniu systemu. Nowa karta będzie generowana do każdego odbioru odpadów w przeciwieństwie do stosowanej obecnie karty papierowej, która mogła być wypełniania raz w miesiącu. Od 2020 roku przekazania odpadów można będzie dokonać tylko firmie, która jest zarejestrowana w bazie BDO

- dodaje Tadeusz Mederski.

Efektywność i oszczędność
Zarządcy powinni pamiętać o regularnych przeglądach urządzeń chłodniczych, klimatyzacji, kotłów itp. Do cyklicznych przeglądów ww. urządzeń oraz dokonywania pomiaru sprawności źródła ciepła i rejestracji wyników w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków obliguje nas prawo. Dzięki regularnym inspekcjom urządzenia będą bezpieczniejsze dla środowiska oraz poprawi się ich sprawność. 

Obszarem, w którym branża retail wciąż się doskonali, jest efektywność energetyczna. Jednym z najczęściej stosowanych przez inwestorów usprawnień, których celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektu handlowego, jest wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED. Energooszczędne oświetlenie jest trwalsze i bardziej wydajne od tradycyjnego. Jak pokazują analizy, zastosowanie nowoczesnego oświetlenia LED umożliwia zmniejszenie poziomu zużycia energii elektrycznej o kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt procent. Rosnąca świadomość wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne oraz dążenie do obniżenia kosztów sprawiają, że coraz częściej w polskich galeriach handlowych wykorzystuje się nowoczesne produkty budowlane i wykończeniowe oraz rozwiązania bazujące na energii odnawialnej. 

 

W polskich centrach handlowych coraz częściej wdrażane są rozwiązania dotychczas popularne głównie na Zachodzie, np. instalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Jeden z właścicieli hipermarketów zdecydował się na zastosowanie układu hybrydowego. Szacuje on, że prąd pochodzący z paneli fotowoltaicznych i wiatraków pokryje ok. 3% zapotrzebowania na energię elektryczną hipermarketu. W innej galerii zainstalowano ławki solarne, z których energia służy np. do ładowania telefonów przez klientów

- twierdzi Agnieszka Surma, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju, DEKRA Polska Sp. z o.o.

Centra handlowe są w stanie znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię m.in. wprowadzając „zielone” rozwiązania projektowe, które wynikają z wymogów międzynarodowej certyfikacji BREEAM lub są inicjatywą właścicieli. Znaczne korzyści osiągane są dzięki podjęciu działań związanych z utrzymaniem budynku, takich jak gromadzenie i analiza danych dotyczących zużycia, czy podjęcie decyzji o przeprowadzeniu niezależnego audytu energetycznego. Do poprawy parametrów cieplnych obiektu przyczynia się także integracja zieleni w przegrodach zewnętrznych budynku. Zmniejszające absorpcję promieniowania słonecznego, zielone ściany są przyjazne dla oka klientów, natomiast zielone dachy stanowią doskonały potencjał do zagospodarowania stref rekreacji i odpoczynku. Inwestorzy i zarządcy nieruchomości handlowych coraz chętniej podejmują działania nakierowane na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, np. wdrażając system zarządzania środowiskowego w oparciu o popularną normę ISO 14001.

 

Na rynku nieruchomości handlowych obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestorów certyfikacją nowo powstających obiektów w systemie BREEAM. W ostatnich latach również zarządcy śmielej podejmują inicjatywę, aby certyfikacji BREEAM In-Use poddać całe swoje portfolio. W przypadku branży retail impulsem do wdrażania „zielonych” rozwiązań jest wysoki (w porównaniu do pozostałych nieruchomości) wskaźnik modernizacji centrów handlowych, które chcą utrzymać wysoką atrakcyjność dla klientów

- uzupełnia Agnieszka Surma.

Obiektywna ocena
Branża retail podejmuje wiele inicjatyw w obszarze ochrony środowiska, zarówno w odniesieniu do oferty produktów ekologicznych, jak i poprawy oddziaływania na środowisko naturalne. Zrównoważona ekologicznie polityka sieci detalicznych pozytywnie wpływa na wizerunek marki i efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Jest także zobowiązaniem do zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz umownymi związanymi z ochroną środowiska. Aby je wypełnić, galerie powinny śledzić zmiany legislacyjne i trendy branżowe oraz przeprowadzać regularne przeglądy infrastruktury i procesów, audyty energetyczne, audyty zgodności z aktualnymi przepisami środowiskowymi, a także szczegółową analizę prowadzonej w tym zakresie dokumentacji (w tym poprawność wykonanych wyliczeń), formalnych sprawozdań i zgłoszeń urzędowych (CRO, BDO, KOBIZE). Preferowanym rozwiązaniem jest udział w audytach i przeglądach niezależnego eksperta, który zapewnia kompletność i rzetelność przeprowadzonej oceny.


Autorem artykułu jest Piotr Ubych, Menedżer ds. usług ochrony danych i assessmentów, Grupa DEKRA w Polsce.

Tagi: Dekra Piotr Ubych Tadeusz Mederski Agnieszka Surma
Oceń artykuł:

Źródło: Dekra

Zobacz także

Jak być w zgodzie ze zmieniającym się prawem, wzmocnić wizerunek i oszczędzić?

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.