Marcin Oszczak, CMS Cameron McKenna: Umowa o PPP zawierana jest na kilkanaście lat

Redakcja Galeriehandlowe.pl

redakcja@galeriehandlowe.pl

2013-04-24 | 08:00
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to dokument umożliwiający realizację inwestycji w oparciu o porozumienie dwóch stron: partnera prywatnego i partnera publicznego. Jednak na polskim rynku inwestycyjnym nie jest ono często wykorzystywane. O tym jakie elementy powinny zostać zawarte w umowie o PPP, na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz na jaki okres czasu podpisywana jest taka umowa opowiada Marcin Oszczak, starszy prawnik z Departamentu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych Kancelarii CMS Cameron McKenna

Przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym umożliwiają zastosowanie tej formuły prawnej do projektów o zróżnicowanym charakterze. Niezależnie jednak od rodzaju przedsięwzięcia, które ma być realizowane w ramach partnerstwa - z uwagi na długi okres obowiązywania umowy - zasadne jest kompleksowe uregulowanie praw i obowiązków podmiotu publicznego i partnera prywatnego zamierzających wspólnie realizować takie przedsięwzięcie. Umowa w szczególności powinna regulować następujące kwestie: rodzaj przedsięwzięcia, które będzie wspólnie realizowane przez strony umowy, podział ryzyk pomiędzy partnerem prywatnym i podmiotem publicznym, określenie wkładu własnego (tj. świadczeń, do których będą zobowiązane strony umowy), skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązań (w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego), zasady i szczegółowy tryb kontroli czynności partnera prywatnego oraz zasady zwrotu składnika majątkowego podmiotowi publicznemu. W umowie warto przywołać inne dokumenty i umowy, które dotyczyć będą realizacji przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot partnerstwa. Uregulowane powinny zostać także zagadnienia skutków zmian w prawie, możliwość wprowadzania zmian w przedmiocie przedsięwzięcia oraz sytuacje, w których możliwa będzie zmiana samej umowy. Ponadto, wskazane jest uregulowanie zasad rozwiązania umowy oraz następstw z tego wynikających dla podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym co do zasady zawierana jest na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Okres, na jaki zostanie zawarta umowa, zależeć będzie w dużej mierze od oczekiwań podmiotu publicznego, charakteru, złożoności określonego projektu oraz od sposobu jego finansowania. Z uwagi właśnie na długotrwały charakter umów o partnerstwie publiczno-prywatnym pożądane jest możliwie szerokie zidentyfikowanie ryzyk, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania umowy na różnych etapach procesu inwestycyjnego (np. na etapie przygotowania projektu do realizacji, budowy jak i późniejszej jego eksploatacji) i powierzenie zarządzania określonymi ryzykami tej stronie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która uczyni to w sposób bardziej efektywny.
W mojej ocenie, wysokość kar grożących za zerwanie umowy powinna zależeć w dużej mierze od skali projektu. Ponadto wysokość kar powinna być zróżnicowana i uwzględniać przyczynę, z powodu której dojdzie do rozwiązania umowy. Przy ustalaniu wysokości kar, czy też innych zobowiązań związanych z faktem rozwiązania umowy należy uwzględnić nie tylko bezpośredni interes drugiej strony umowy, ale także np. oczekiwania instytucji finansujących przedsięwzięcie, jeżeli takie mają zostać zaangażowane do jego realizacji.
Tagi:
Oceń artykuł:

Zobacz także

Marcin Oszczak, CMS Cameron McKenna: Umowa o PPP zawierana jest na kilkanaście lat

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.