Grupa Agora: 253,1 mln zł przychodów w I kwartale br.

2022-05-23 | 19:26

W okresie styczeń-marzec 2022 r. Grupa Agora istotnie zwiększyła przychody – głównie dzięki wpływom z działalności kinowej, która intensywnie odbudowuje swoją pozycję po pandemii, a także z usług reklamowych, rosnących zdecydowanie szybciej niż na rynku. Pomimo wzrostu kosztów, związanego z powrotem do pełnej działalności operacyjnej i warunkami makroekonomicznymi, Grupa z sukcesem pracuje nad poprawą swoich wyników – 1. kwartał br. zamknęła z zyskiem na poziomie EBITDA i o ponad połowę zmniejszyła stratę na poziomie EBIT.

- W pierwszym kwartale br. pożegnaliśmy pandemiczne obostrzenia, co było szczególnie ważne dla naszego największego segmentu operacyjnego – Film i Książka, i liczyliśmy na to, że skupimy się wyłącznie na pracy nad poprawą wyniku. Jednak szok wywołany napaścią Rosji na Ukrainę sprawił, że powrót na tory normalnej działalności opóźnił się. Dodatkowo, konflikt nasilił symptomy pogorszenia się koniunktury gospodarczej, które dawało o sobie znać już przed jego wybuchem, wzrosła też niepewność prowadzenia działalności biznesowej. Pomimo tego Grupa Agora stara się elastycznie dopasować do zmiennych warunków i koncentrować na odbudowie rezultatów finansowych – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Całkowite przychody Grupy Agora w 1. kwartale 2022 r. wyniosły 253,1 mln zł i były wyższe o ponad 73% niż przed rokiem. Przyczyniły się do tego zwłaszcza wpływy z działalności kinowej, która w tym samym okresie 2021 r. była zawieszona decyzją administracyjną, oraz ze sprzedaży usług reklamowych, rosnące wraz ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych ograniczających działalność wielu przedsiębiorców w Polsce.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się ponad dwukrotnie szybciej niż na rynku - o przeszło 15% do 104,5 mln zł, stanowiąc ponad 41% wszystkich wpływów Grupy. Dynamiczniejszy wzrost przychodów reklamowych w porównaniu z rynkowym odnotowały segmenty Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Ta kategoria wpływów rosła również w działalności kinowej, dzięki mniejszej skali obostrzeń w kinach niż w analogicznym okresie 2021 r. O istotnie wyższej niż rynkowa dynamice przychodów AMS zdecydowały głównie wpływy z kampanii realizowanych na nośnikach premium citylight, backlight oraz digital.  Z kolei w Radiu odpowiadały za to wpływy z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego.

Wpływy z działalności kinowej sieci Helios wyniosły 69,7 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że do końca lutego 2022 r. kina w Polsce mogły oferować do sprzedaży jedynie 30% miejsc w salach1, a dopiero w marcu zniesione zostały pozostałe restrykcje dotyczące ich funkcjonowania. Dodatkowo, wybuch wojny w Ukrainie spowolnił powrót widzów przed wielkie ekrany. W rezultacie w 1. kwartale 2022 r. w sieci Helios sprzedano prawie 2,5 mln biletów - przychody z tego tytułu sięgnęły 47,3 mln zł, a ze sprzedaży barowej 22,4 mln zł. Co istotne, sprzedaż wejściówek na seanse przez internet odpowiadała za blisko 46% całkowitych wpływów z tego tytułu. W analogicznym okresie 2021 r. nie zanotowano wpływów z działalności kinowej Grupy, gdyż w tym czasie wszystkie obiekty sieci Helios pozostawały zamknięte. Od 12 lutego do 20 marca 2021 r. na mocy decyzji rządu kina w Polsce mogły wznowić swoją działalność - z tej możliwości skorzystała tylko część małych kin. W czasie, w którym funkcjonowały, liczba biletów sprzedanych w kraju na seanse wyniosła 533,2 tys. Natomiast w 1. kwartale 2022 r. - według szacunków Heliosa - w kinach w Polsce sprzedano blisko 10,4 mln biletów2. Oprócz tego w omawianym okresie znacząco zwiększyły się przychody z działalności filmowej Grupy Agora, które przed rokiem były na bardzo niskim poziomie – w okresie styczeń-marzec 2022 r. spółka NEXT FILM przygotowała dla polskich kinomanów 3 premiery i otrzymała wynagrodzenie z tytułu produkcji filmu dla platformy Netflix.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw Grupy były nieznacznie niższe w porównaniu z 1. kwartałem ub.r. i wyniosły 33,0 mln zł. Zdecydowało o tym przede wszystkim zmniejszenie wpływów ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora przy wyższych wpływach z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej. Liczba subskrypcji Wyborcza.pl na koniec marca 2022 r. przekroczyła 290 tys., czyli była o prawie 13% większa w porównaniu z ub.r. Udział przychodów cyfrowych w całkowitych wpływach ze sprzedaży wydawnictw Grupy Agora wyniósł na koniec marca 2022 r. prawie 41%, rosnąc o przeszło 11pkt% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Łączna sprzedaż cyfrowych publikacji Grupy, obejmująca ofertę wydawnictw i innych treści, m.in. podcastów, dynamicznie rośnie – udział przychodów z tego tytułu w miesiącach styczeń-marzec br. stanowił 41% i wzrósł o ponad 6pkt% r/r. Liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM stanowiła blisko 26,2 tys., a wpływy z tego tytułu były wyższe o blisko 23% r/r. Radio TOK FM notuje też rekordy w kolejnych falach badania Radio Track - w okresie luty-kwiecień 2022 r. udział stacji w czasie słuchania wyniósł już 3,2%, dzięki czemu znalazła się ona 4. miejscu w tej kategorii wśród rozgłośni ogólnopolskich oraz na 6. w gronie wszystkich radiostacji w Polsce. O takiej popularności mediów Agory decyduje m.in. rosnące zapotrzebowanie czytelników i słuchaczy na jakościowe, rzetelne treści dziennikarskie, zwłaszcza w obliczu nasilającej się niepewności ekonomicznej i trudnej sytuacji geopolitycznej.

Oprócz tego Grupa Agora zwiększyła przychody z działalności gastronomicznej, dzięki zniesieniu obostrzeń w funkcjonowaniu lokali oraz poszerzeniu sieci restauracji Pasibus, a także z pozostałej sprzedaży.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora wyniosły w 1. kwartale 2022 r. 275,8 mln zł. Ich wzrost o ponad 41% miał związek przede wszystkim ze stopniowym powrotem biznesów Agory do funkcjonowania bez pandemicznych ograniczeń, w tym w pełniejszej obsadzie i z działaniami promocyjnymi, a także z warunkami rynkowymi, związanymi z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Tradycyjnie, najwyższy wzrost nakładów operacyjnych odnotowany został w kategorii kosztów usług obcych; zwiększeniu uległy też pozostałe pozycje w rachunku kosztów poza amortyzacją. Zatrudnienie w Grupie Agora na koniec marca 2022 r. wyniosło 2 356 etatów i było wyższe o ponad 100 etatów w porównaniu z końcem marca ub.r.

Ostatecznie Grupa Agora zakończyła 1. kwartał 2022 r. poprawą rezultatów operacyjnych – przede wszystkim zyskiem na poziomie EBITDA w wysokości 17,6 mln zł wobec straty 8,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Jednocześnie Grupa ograniczyła stratę na poziomie EBIT o ponad 54% do 22,7 mln zł3. Strata netto wyniosła 33,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowiła 31,8 mln zł.

W okresie styczeń-marzec 2022 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o 7,0% w stosunku do 1. kwartału ub.r.4 Wartość ta była wyższa również w porównaniu z 1. kwartałem 2019 r. Dlatego też, na podstawie dostępnych danych rynkowych, Zarząd Agory ocenia, że wartość rynku reklamy w Polsce w 2022 r. zwiększy się w porównaniu z 2021 r. o około 3-6%. Nakłady na reklamę w kinie wzrosną o 65-75%, a na reklamę zewnętrzną o 15-18%. Wzrost wartości wydatków reklamowych będzie trwał również w internecie – o 5-8%, zaś w radiu wzrosną one o 1-4%. Segmentami rynku, w których nakłady na reklamę mogą skurczyć się w 2022 r., są prasa i telewizja. Wartość wydatków w tych obszarach może się wahać pomiędzy spadkiem o 1%, a wzrostem odpowiednio o 2%. Szacunki te mogą się jednak zmienić z uwagi na niestabilne warunki rynkowe, głównie związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i kondycją polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim z wysokim poziomem inflacji.

Dla Zarządu spółki kluczowym projektem na 2022 r. pozostaje praca nad strategią rozwoju całej Grupy Agora na lata 2023 – 2027. Trwa analiza potencjału rozwojowego organizacji, portfela jej biznesów oraz otoczenia rynkowego, która ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

 

Tagi: Grupa Agora Helios S.A. Podsumowania i wyniki finansowe
Oceń artykuł:

Źródło: Agora

Zobacz także

Grupa Agora: 253,1 mln zł przychodów w I kwartale br.

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.