LPP podsumowuje kolejny rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

2022-05-13 | 08:00

Miniony rok obrotowy 2021/22 był dla LPP udany pod względem finansowym, co przełożyło się na znaczący wkład ekonomiczny w polską gospodarkę. Polski producent odzieży zasilił krajowy budżet daninami o wartości blisko 1,6 mld zł. Rekordowe wyniki oraz realizacja ambicji biznesowych spółki szły w parze z konsekwentną pracą na rzecz wypełniania kolejnych celów zapisanych w strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”. Sukcesywne wdrażanie kolejnych zobowiązań jest odpowiedzią LPP na współczesne wyzwania klimatyczne i oczekiwania rynku wobec firmy.

 • Już 26 proc. ubrań w ofercie wszystkich marek spółki pochodzi z linii Eco Aware, czyli produktów bardziej przyjaznych środowisku, a we flagowym Reserved jest to 38 proc.
 • W minionym roku firma wyeliminowała 445 ton jednorazowego plastiku, co oznacza zmniejszenie ilości tego surowca w opakowaniach LPP łącznie o 1015 ton od 2017 r.
 • Spółka po raz pierwszy dokonała samodzielnych obliczeń śladu węglowego we wszystkich 3 zakresach oraz kategoriach zgodnie z wytycznymi GHG Protocol celem opracowania w 2022 r. szczegółowej polityki dekarbonizacji.
 • 30 proc. fabryk szyjących dla LPP w południowej Azji objętych programem bardziej zrównoważonej produkcji ubrań - Eco Aware Production.
 • Już 70 proc. odzieży LPP produkowanej w Bangladeszu i Pakistanie jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa chemicznego ZDHC.
 • W ub.r. spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców.
 • LPP otrzymało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w III edycji badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska.

– W dobie rosnącej świadomości klimatycznej oraz coraz większego znaczenia działań biznesu dla środowiska, zrównoważone podejście do rozwoju staje się dziś oczywistym wymogiem wobec przedsiębiorców. W LPP już od dawna działamy w oparciu o kompleksową strategię obejmującą wszystkie procesy w firmie ujęte w ramy czterech filarów: projektowanie i produkcja, zarządzanie plastikiem, bezpieczeństwo chemiczne produkcji oraz ekologiczne budynki. Zdając sobie sprawę, że obecnie działania ESG nabierają coraz większego znaczenia, przykładamy wagę także do właściwego pomiaru i raportowania realizowanych celów oraz wyników podejmowanych działań środowiskowych i społecznych

– zauważa Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

W obszarze dotyczącym produktu i produkcji polska firma znacząco zwiększyła w minionym roku udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku we wszystkich markach.

– Produkty oznaczone metką Eco Aware, wykonane z materiałów bardziej przyjaznych środowisku lub powstające w zrównoważonym procesie stanowiły już 26 proc. całości oferty, wypełniając tym samym nasz cel założony na rok 2021. W najmłodszej marce – Sinsay – już jedna piąta kolekcji, a we flagowym Reserved – co trzecia sztuka sprzedawanych ubrań to kolekcje bardziej zrównoważone – wyjaśnia Dorota Jankowska – Tomków.

Spółce zależy na stałym zwiększaniu w kolekcjach udziału produktów przyjaznych środowisku, w tym także tych pochodzących z celulozy. Poszukując dobrych praktyk w tym obszarze w połowie ub. r. LPP przystąpiło do inicjatywy Canopy działającej na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych. Doceniając możliwości jakie dają międzynarodowe partnerstwa wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju, LPP dołączyło także do grona partnerów Cotton made in Africa (CmiA) – uznanego na świecie standardu dla zrównoważonych upraw bawełny w Afryce. Dzięki temu już w 2023 roku 20 proc. kolekcji marek LPP zaplanowanych do sprzedaży zostanie wykonane z bawełny pozyskiwanej w sposób zrównoważony, ale i z zachowaniem odpowiednich standardów pracy uprawiających ją farmerów czy pracowników przetwórstwa bawełny. W ub. r. spółka zakontraktowała zakup bawełny zgodnej ze standardem CmiA, której ilość pozwoli na wyprodukowanie aż 60 mln sztuk produktów posiadających w składzie od 95 do 100 proc. udziału tego surowca.

W 2021 roku spółka kontynuowała rozwój programu Eco Aware Production. Obecnie już 30 proc. południowoazjatyckich fabryk szyjących dla LPP objęto tym programem i poddano szczegółowemu audytowi środowiskowemu. Zweryfikowano m.in. zgodność działalności produkcyjnej zakładów z wymogami LPP w zakresie ograniczeń zasobów wodnych i energetycznych przy produkcji odzieży.

Rozwijając praktyki mające na celu bezpieczeństwo i ochronę zasobów wody, w minionym roku spółka kontynuowała realizację zobowiązań w ramach międzynarodowego porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals, do którego jako pierwsza polska firma przystąpiła w 2020 roku. W ramach tej inicjatywy LPP wspiera swoich dostawców w dążeniu do wyeliminowania z ich fabryk szkodliwych substancji w procesach produkcyjnych oraz odpowiedniej utylizacji odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne.

– Na koniec 2021 roku już blisko 60 proc. fabryk szyjących dla nas odzież w Bangladeszu i Pakistanie oraz ponad 82 proc. dostawców jeansów na tych rynkach to członkowie ZDHC. Oznacza to, że współpracujące z nami zakłady zrzeszone w ramach porozumienia odpowiadają obecnie za 70 proc. naszej produkcji w tych krajach. Dążymy, aby całkowita zgodność ze standardami ZDHC w tekstylnym łańcuchu dostaw LPP nastąpiła do 2025 roku – wskazuje Dorota Jankowska-Tomków.

Spółka nadal konsekwentnie działa też w obszarze redukcji plastiku i od 2017 roku ograniczyła jego zużycie w opakowaniach łącznie już o 1015 ton. W samym roku 2021, po całkowitej eliminacji folii z zawieszek cenowych, a także zupełnej rezygnacji z plastiku w wysyłkach online marek Reserved i Mohito, LPP udało się zredukować wykorzystanie tego tworzywa o 445 ton.

– Dostrzegając wagę problemu intensywnie działamy na rzecz eliminacji jednorazowego plastiku i dążymy do tego, by do 2025 roku korzystać wyłącznie z opakowań nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu. W tym celu angażujemy się w inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, ale patrzymy jeszcze szerzej, dążąc do oszczędności surowców w produkcji opakowań. W ten sposób, w ramach projektu logistycznego Control Tower, opracowaliśmy proces standaryzacji kartonów, który pozwolił na ograniczenie zużycia opakowań zbiorczych i ich ponowne wykorzystanie w procesie dystrybucji towaru do salonów. Ponowna używalność kartonów wzrosła w ten sposób z 10 proc. do 50 proc., co ma przełożenie na realne zmiany w zakresie redukcji wykorzystania drzew i pochodzących z nich surowców do produkcji naszych opakowań zbiorczych – mówi dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Firma stawia także na podnoszenie efektywności energetycznej sklepów, biur i magazynów. Z jednej strony, poprzez stosowanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w salonach w ramach programu Eco Aware Stores, który obejmuje m.in. montaż instalacji telemetrycznej w sklepach. Z drugiej strony, poddaje swoją nową infrastrukturę logistyczną certyfikacji BREEAM,  w tym m.in. Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim, czy powstające właśnie Fulfillment Center Podkarpacie. Ważnym krokiem w planie redukcji emisji było też podpisanie z firmą Figene Energia umowy na dostarczanie przez okres 10 lat do większości budynków biurowych LPP na terenie Polski oraz Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim energii pochodzącej wyłącznie z OZE.

– Zgodnie z naszą strategią inwestujemy w rozwiązania ograniczające emisje gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością. Zwiększenie udziału OZE wpisuje się w nadrzędny cel LPP – redukcję emisji CO2. W 2019 roku policzyliśmy nasz ślad węglowy odnosząc się do całego cyklu życia naszych produktów. W minionym roku, wykonując w pełni samodzielnie pomiary, uwzględniliśmy po raz pierwszy wszystkie zakresy i wszystkie kategorie zdefiniowane według metody GHG Protocol. Wiemy już, że dopasowanie wskaźników i standardów liczenia GHG do specyfiki konkretnego biznesu, pozwala na właściwe wskazanie celów i ich skuteczną realizację. Dlatego na 2022 rok planujemy dokonanie rewizji naszej strategii i uszczegółowienie celów LPP dotyczących minimalizowania emisji gazów cieplarnianych

– mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Dobre praktyki i inicjatywy LPP na rzecz odpowiedzialnego biznesu były doceniane w licznych rankingach, zarówno polskich, jak Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek czy Benchmark Strategii Klimatycznych oraz międzynarodowych, jak Carbon Disclosure Project - Climate Change, w których gdańska spółka także otrzymała wysokie noty.  

– Traktując przyznane wyróżnienia jako wyraz uznania dla naszych starań, czerpiemy z nich również motywację do dalszej pracy nad wdrażaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji i łańcuchu wartości nie tylko w obszarze klimatycznym, ale też społecznym. W ub. r., kontynuując zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców, przeznaczyliśmy na ten cel 5,6 mln zł. Od początku podejmowanych w tym kierunku działań zainwestowaliśmy już blisko 35 mln zł. Rozumiemy, że jako lider branży na polskim rynku jesteśmy zobowiązani do wyznaczania ścieżki na szlaku zrównoważonego rozwoju i kreowania modelu funkcjonowania odpowiedzialnej mody także w Polsce. Tym bardziej cieszy nas, że w 2021 roku, udało się wypełnić wszystkie cele przewidziane na ten rok – mówi Dorota Jankowska-Tomków.

Obok działań środowiskowych, ważnym obszarem zaangażowania polskiej firmy odzieżowej pozostają również inicjatywy społeczne. Realizując je poprzez swoją Fundację, LPP skupia się na udzielaniu pomocy w takich obszarach jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona środowiska oraz wsparcie społeczności lokalnych. W 2021 roku w pomoc potrzebującym zaangażowanych było 374 wolontariuszy Grupy LPP. W ramach całej aktywności społecznej przekazano łącznie ponad 6,7 mln złotych, które trafiły do ponad 160 organizacji dobroczynnych. Kwota ta obejmowała pomoc finansową, w tym projekty wspierające ochronę zdrowia i środowiska, a także partnerstwa merytoryczne, autorskie programy społeczne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie rzeczowe.

– Pomimo pandemii Fundacja LPP aktywnie wspiera potrzebujących przede wszystkim w miejscach, w których zlokalizowane są biura oraz magazyny LPP w Polsce. Na Pomorzu i w Małopolsce już od kilku lat jesteśmy stałym partnerem dla wielu organizacji pozarządowych. Przykładem projektów, które na stałe już wpisały się w nasze działania na rzecz lokalnej społeczności jest „Wyprawka dla pierwszaka” oraz lekcje z języka angielskiego czy dodatkowe zajęcia dla uczniów klas 8, realizowane we współpracy z Gminą Brześć Kujawski, gdzie zlokalizowane jest nasze nowe Centrum Dystrybucyjne. Szczególnym projektem jest dla nas również rozpoczęty w ubiegłym roku pilotażowy program „Moda na lepszy start”, skierowany do podopiecznych trójmiejskich domów dla dzieci. Dzięki naszemu wsparciu w wysokości ćwierć miliona złotych, od września 2021 r. do stycznia 2022 r. zrealizowano łącznie ponad 3000 godzin zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rozwojowych. Sukces programu sprawił, że postanowiliśmy go kontynuować również w 2022 roku, tym razem przeznaczając na ten cel kolejne pół miliona złotych

– mówi Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

Tagi: Dorota Jankowska-Tomków Fundacja LPP LPP Podsumowania i wyniki finansowe
Oceń artykuł:

Źródło: LPP

Zobacz także

LPP podsumowuje kolejny rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.