Rekordowe przychody, intensywny rozwój modelu omnichannel oraz debiut nowych konceptów i marek - Grupa CCC podsumowała rok obrotowy 2021

2022-04-23 | 08:07

Grupa CCC zamknęła 2021 r. (luty’21-styczeń 22’) przychodami na poziomie 7,6 mld PLN, co daje blisko 45% wzrost rdr. Ponad połowę tej kwoty (51%) stanowił e-commerce. Pomimo istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w Q1, Spółka poprawiła wynik operacyjny o blisko 583 mln PLN rdr. Wzrost obrotów zanotowały wszystkie szyldy Grupy. W 2021 r. Spółka postawiła na ekspansję modelu omnichannel. Cyfryzacji sieci stacjonarnej i debiutom kanałów online na nowych rynkach, towarzyszyły inwestycje w logistykę. Miniony okres to również poszerzenie portfolio marek, a także, debiut HalfPrice.

– Rok 2021 był dla nas rekordowy pod kątem przychodów. Rynek wymaga dziś elastyczności, zwinności i szybkości w działaniu. Grupa CCC jest gotowa do tego wyścigu – jasno określiliśmy kierunki rozwoju w strategii „GO.25: Everything Fashion. Omnichannel Platform”. Bogata i zróżnicowana oferta, silny e-commerce i zadowoleni klienci, którzy robią zakupy, gdzie chcą, jak chcą i kiedy chcą – to nasze długoterminowe cele, które realizowaliśmy z sukcesem również w minionym okresie. Chcemy dalej, konsekwentnie wzmacniać pozycję lidera branży w regionie CEE

– mówi Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania biznesem, inwestycjom w nowe technologie i logistykę, a także wsłuchiwaniu się w oczekiwania klientów, Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2021 przychodami w wysokości 7,6 mld PLN (+45% rdr), z czego połowę stanowił wynik sprzedaży z e-commerce (51%).

Najszybciej rosły przychody MODIVO, które w analizowanym okresie osiągnęły poziom 540 mln PLN, co przekłada się na wzrost aż o 125% w ujęciu rdr. Drugi szyld z grupy kapitałowej MODIVO – eobuwie.pl - wypracował przychód na poziomie niemal 2,9 mld PLN (+41% rdr). Obroty CCC rosły w tempie 37% rdr, a przychody tego szyldu w 2021 roku wyniosły 3,6 mld PLN. Koncept HalfPrice, który zadebiutował w maju 2021 r., osiągnął natomiast sprzedaż na poziomie 237 mln PLN. Warto również podkreślić, że DeeZee po raz pierwszy w historii przekroczyło granicę 100 mln PLN przychodów w skali roku, rosnąc o 55% rdr.

– W 2021 roku zrealizowaliśmy wiele strategicznych projektów, które wzmocniły naszą pozycję na rynku oraz pozwoliły zbudować fundamenty pod dalszy, intensywny rozwój. Stworzyliśmy koncept HalfPrice, który po zaledwie roku dostępny jest w ponad 60 lokalizacjach w 7 krajach, a w Polsce także online. Kontynuowaliśmy ekspansję modelu sprzedaży omnikanałowej - e-commerce CCC zadebiutował na kolejnych 5 rynkach, a nasze sklepy offline są dzisiaj wyposażone w  rozwiązania, takie jak tablety do zamówień online oraz esize.me pozwalające na odpowiednie dopasowanie rozmiaru obuwia. Dla naszych Klientów stworzyliśmy angażujący Klub CCC, którego atrybutami są wygoda, nowoczesność i coraz więcej nowych, modnych marek. Kontynuowaliśmy również inwestycje w logistykę poprzez rozbudowę centrów dystrybucyjnych i integrację zapasu sklepowego z e-commerce, zapewniając Klientom jeszcze lepszą dostępność produktów

– mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

– Intensywny rozwój prowadziliśmy równolegle z zamknięciem działalności sieci stacjonarnej w regionie DACH, wzmocnieniem akcjonariatu MODIVO S.A. oraz uzgodnieniem nowych, długofalowych warunków finansowania. W nowy rok obrotowy weszliśmy więc dobrze przygotowani do dalszych wzrostów i konsekwentnej realizacji naszej strategii biznesowej GO.25 - dodaje.

W ubiegłym roku marża brutto Grupy wzrosła o 3,4 p.p. rdr – do poziomu 47,1%. W ujęciu nominalnym odpowiada ona kwocie blisko 3,6 mld PLN. Najwyższą marżę brutto w Grupie notuje segment CCC – 53% (wzrost o 3,8 p.p. rdr) oraz DeeZee – 52,2% (wzrost o 1,9 p.p. rdr).

– Wyraźna poprawa marży, głównie w segmencie CCC, to przede wszystkim efekt nowej polityki cenowej i rabatowej. Istotnie zoptymalizowaliśmy także strukturę zapasu oraz jego poziom, redukując presję na śródsezonowe wyprzedaże. Dzięki zrealizowanym inwestycjom logistycznym poprawiliśmy także rotację towaru w sklepach, dzięki czemu więcej produktów sprzedajemy w cenach pierwszych

– mówi Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.

Przychody w Grupie CCC rosną szybciej od kosztów. W całym 2021 roku dynamika wzrostu tych drugich, w ujęciu rdr, wyniosła 24,3%. Poprawie o ok. 8 p.p. uległ wskaźnik kosztów SG&A do przychodów – w minionym roku wyniósł on 47% wobec 54,7% w analogicznym okresie 2020 roku.

Spółka zakończyła 2021 rok z zyskiem EBITDA na poziomie 581,2 mln PLN (marża EBITDA wyniosła 7,7%, wzrost o 7,9 p.p. rdr) oraz zyskiem operacyjnym 3,9 mln PLN, poprawiając wyniki w ujęciu rdr o odpowiednio 593,6 mln PLN i 583,0 mln PLN. Istotnym czynnikiem wpływającym na osiągnięte w 2021 roku wyniki były administracyjne ograniczenia sprzedaży stacjonarnej (szczególnie w okresie pierwszego kwartału), będące następstwem kolejnych fali pandemii.

Dynamiczny rozwój Grupy MODIVO

Grupa MODIVO (eobuwie.pl i MODIVO) odnotowała dynamiczny, 51% rdr wzrost sprzedaży. Przychody wyniosły 3,4 mld PLN wobec 2,2 mld w 2020 r. Marża brutto Grupy osiągnęła w analizowanym okresie poziom blisko 1,5 mld PLN (wzrost o 49% rdr). W całym roku obrotowym Grupa MODIVO wypracowała zysk operacyjny w kwocie 207,6 mln PLN oraz osiągnęła EBITDA na poziomie 269,4 mln PLN. Są to wyniki lepsze o odpowiednio 46,6% oraz 39,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

– W 2021 r. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię skoncentrowaną na potrzebach klienta i osiągnęliśmy wysokie wzrosty przychodów oraz zysków. Otworzyliśmy nowe centrum logistyczne w Bukareszcie, zapewniając szybkie dostawy w tej części Europy. Wzmocniliśmy obecność na arenie międzynarodowej, zyskując sympatię klientów na kolejnych rynkach zagranicznych. Aktualnie eobuwie.pl działa już w 19 krajach, a MODIVO, nasz brand z modą w 13. Rozbudowaliśmy sieć sklepów stacjonarnych w kolejnych 4 miastach, m.in. w czeskiej Pradze. Łącznie jesteśmy dostępni w 30 lokalizacjach, w których można w pełni doświadczyć omnichannelowego wymiaru zakupów oraz korzystać z usługi Same Day Delivery. Jednocześnie firma rozpoczęła prace technologiczne nad nowymi, ważnymi projektami (platforma sklepowa, aplikacje mobilne, etc) – mówi Damian Zapłata, prezes zarządu MODIVO S.A. – Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych wyników i kontynuujemy naszą strategię skoncentrowaną na budowie pozycji lidera online fashion w regionie CEE. Przed nami kolejne kroki milowe, w tym zaplanowany na drugą połowę 2022 r. start marketplace oraz nowe aplikacje mobilne czy budowa struktur międzynarodowych. Jestem przekonany, że dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu całego zespołu osiągniemy założone cele.

Zrównoważony Rozwój w Grupie CCC – podsumowanie 2021 r.

Jak co roku, równolegle do wyników finansowych, Grupa CCC podsumowała także osiągnięcia w zakresie Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie działania organizacji realizowane są w trosce o środowisko, społeczeństwo oraz pracowników. Dlatego właśnie w 2021 r. wśród wszystkich interesariuszy zostało przeprowadzone tzw. “badanie istotności”, dzięki któremu ustalono priorytety działań w tym obszarze. Zrównoważony Rozwój jest obecnie integralnym elementem strategii biznesowej GO.25, a cele z tego obszaru znalazły się wśród jej siedmiu głównych celów strategicznych.

– Zrealizowaliśmy cele zapisane w pierwszej w historii Grupy CCC Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. Jeden z najważniejszych to redukcja emisji gazów cieplarniach w zakresach 1 i 2 (emisje bezpośrednie i pośrednie związane z kupowaną energią) aż o 16,2% w stosunku do roku bazowego 2019, choć początkowy plan zakładał zmniejszenie tego wskaźnika o 5%. Bardzo ważne było też zwiększenie udziału skór pochodzących z certyfikowanych garbarni LWG (Leather Working Group) w procesach produkcyjnych - na koniec 2021 roku wynosił on 21% (wcześniej planowy wzrost do 19%). Osiągając nasze założenia, z entuzjazmem podchodzimy do nowej Strategii, w której określiliśmy konkretne cele, jakie chcemy osiągnąć do roku 2025 oraz długoterminowe ambicje na rok 2030, definiując odpowiedzialność Grupy CCC w czterech obszarach: produkt, środowisko naturalne, pracownicy oraz społeczeństwo  – dodaje Marcin Czyczerski.

Potwierdzeniem skuteczności działań Grupy CCC w zakresie ESG są wysokie oceny niezależnych międzynarodowych agencji ratingowych takich jak MSCI, która ponownie przyznała Grupie ocenę A. Powyższe stawia organizację w jednym rzędzie ze światowymi liderami zrównoważonego rozwoju. Wśród pozostałych osiągnięć należy wskazać także awans na 2. miejsce w branży obuwniczej w prestiżowym międzynarodowym ratingu Sustainalytics - wyróżnia on organizacje, które dzięki dobremu zarządzaniu nie są narażone na wysokie ryzyka spowodowane czynnikami ESG. Co więcej, Grupa CCC została także sklasyfikowana 11. miejscu w indeksie Refinitiv Diversity & Inclusion, który ocenia ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw pod kątem dbania o różnorodność zespołów i równe traktowanie pracowników. 

Tagi: CCC S.A. Damian Zapłata Dariusz Miłek Kryspin Derejczyk Marcin Czyczerski MODIVO S.A. Podsumowania i wyniki finansowe
Oceń artykuł:

Źródło: CCC

Zobacz także

Rekordowe przychody, intensywny rozwój modelu omnichannel oraz debiut nowych konceptów i marek - Grupa CCC podsumowała rok obrotowy 2021

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.