Nasze rozwiązania pozwalają redukować koszty ochrony i systematyzują procesy

2023-02-20 | 08:00

Właściciele i zarządcy centrów handlowych oraz sieci sklepów coraz częściej modernizują i optymalizują funkcjonowanie swoich obiektów, zapewniając odwiedzającym poczucie komfortu zakupów i bezpieczeństwa, wspartego innowacyjnymi systemami i nowoczesnymi technologiami. Na co powinni zwracać uwagę w obszarze - podpowiada Adam Kowalski, Dyrektor Segmentu Centrów Handlowych, Securitas Polska.


O czym Pana zdaniem powinni pamiętać właściciele nieruchomości handlowych, chcący utrzymać dziś obiekt w możliwie najlepszej kondycji?

Z naszego punktu widzenia kluczowe znaczenie dla utrzymania obiektów w najlepszej kondycji ma bezpieczeństwo i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych oraz ochrona przeciwpożarowa. Wszystkie systemy alarmowe, kontrola dostępu, SSWiN kamery i inne urządzenia wymagają regularnej konserwacji i serwisu. Brak autoryzowanych przeglądów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających w obiekcie handlowym. Co więcej, jeśli zdarzy się awaria, nagłe naprawy, które muszą mieć miejsce, pociągają za sobą wysokie koszty. Drugim elementem jest współpraca serwisów specjalistycznych, takich jak ochrona, sprzątanie i serwis techniczny. Ważne jest przygotowanie odpowiednich procedur, regulujących współdziałanie i synchronizację działań, celem szybkiej detekcji i raportowania wszelkich nieprawidłowości oraz usterek.

Jakie wymagania stawiają najczęściej właściciele nieruchomości handlowych? Którym z nich jest najtrudniej sprostać?

Obecnie wysoko cenione są rozwiązania wspierające optymalizację kosztów oraz uwzględniające synergię zabezpieczeń technicznych, rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i efektywność mniejszych zespołów ochrony. Oferujemy klientom rozwiązania "szyte na miarę", proponując wdrożenia automatyzujące stanowiska pracy oparte o powtarzalne procesy, zapewniające lepszą interpretację zdarzeń, skuteczniejszą prewencję oraz szybką reakcję pracowników ochrony. W tym zakresie jesteśmy w stanie zaoferować naprawdę najlepsze rozwiązania. Trudniejszą kwestią pozostaje edukacja rynku, zmierzająca do rozróżnienia ochrony od dozoru, czy też prostych usług tzw. “stróżowania”. Te dwie różne usługi są bardzo często mylone i błędnie stawiane w jednym rzędzie. W naszej działalności wiodącą rolę odgrywają usługi silnie nacechowane technologią oraz inteligentną analizą danych, a bezpieczeństwo znacząco wykracza poza obszar tradycyjnej ochrony fizycznej. Dążymy do zmiany postrzegania roli pracowników ochrony, którzy efektywnie korzystają z zaawansowanych systemów i specjalistycznego oprogramowania. Jakość takich usług, a tym samym stawka za roboczogodzinę pracy pracownika ochrony jest też wyższa od stawki pracownika dokonującego prostej usługi dozoru.

Czy w obecnych, bardziej wymagających finansowo czasach, najlepsza oferta to ta najatrakcyjniejsza cenowo?

Dużo firm kieruje się jedynie najniższymi stawkami za roboczogodzinę pracy pracownika ochrony i oczekuje indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań. Securitas oferuje rozwiązania pakietowe, uwzględniające systemy techniczne. W naszej opinii najlepsza oferta to taka, która zapewnia najlepsze bezpieczeństwo obiektu i najtrafniej odpowiada na potrzeby klientów. Część klientów decyduje się na oszczędności i cięcie kosztów ochrony, inni inwestują w bezpieczeństwo i są otwarci na rozwiązania techniczne, które wymagają inwestycji, ale również wspierają ich własny biznes.

Co uległo zmianie w obszarze świadczonych przez Państwa usług na przestrzeni ostatnich lat?

Procesy optymalizacji usług ochrony w centrach handlowych zaczęły się kilka lat temu i opierały się głównie na optymalizacji godzin pracy. Było to spowodowane wzrostem kosztów płacowych i rynkiem pracownika. Pandemia przyspieszyła procesy automatyzacji i wdrożeń rozwiązań ochrony zdalnej. Automatyzacja niektórych procesów w obiektach handlowych staje się coraz powszechniejsza. Standardem już stają się systemy automatyki wjazdów, skanowanie tablic rejestracyjnych, automatyczna awizacja osób i zarządzanie dostępem do obiektów poprzez aplikacje i zintegrowane z nimi systemy kontroli dostępu. Obecnie coraz częściej dyskutujemy o rozwiązaniach zdalnych, w tym wirtualnych patrolach, zdalnych otwarciach i zamknięciach obiektów. Obserwujemy również zmianę zachodzącą w świadomości klientów, która związana jest z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi aspektów ESG (Environmental, Social, Governance) i powstającymi w tym zakresie regulacjami, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Klienci oczekują od nas certyfikacji, zarówno środowiskowej, jak i związanej z jakością świadczonych przez nas usług, co w mojej opinii przyczyni się do wyborów tych dostawców, którzy w swojej strategii działania - tak jak jest w naszym przypadku - uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju.

Jakie innowacje technologiczne są warte podkreślenia w świadczonych przez Państwa obszarach działalności?

Pakiet dedykowanych rozwiązań optymalizujący systemy bezpieczeństwa w modelu „Managed-By” tj. „Zarządzanym przez” specjalistów wydzielonego w Securitas segmentu centrów handlowych. Nasze rozwiązania pozwalają redukować koszty ochrony, systematyzują procesy, uwzględniając modernizację systemów zabezpieczeń, przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka inwestycyjnego oraz pełnej odpowiedzialność za funkcjonalność zainstalowanych rozwiązań – łącznie z serwisem i konserwacją. Współpracujące z nami w tym modelu obiekty handlowe wnoszą wyłącznie opłatę miesięczną. W ramach tej opłaty, Securitas zapewnia realizację kompleksowej usługi, w tym ponosi pełne koszty uzgodnionej inwestycji. W okresie trwania umowy, infrastruktura techniczna pozostaje środkiem trwałym Securitas, zainstalowanym na terenie obiektu handlowego. Model współpracy z Securitas w ramach rozwiązań pakietowych dla obiektów handlowych dodatkowo uwzględnia doświadczenie i wiedzę specjalistów w zakresie zabezpieczeń technicznych i systemów bezpieczeństwa, z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz branży retail.

Czy lepiej jest powierzyć obsługę obiektu jednej firmie świadczącej usługi komplementarnie, czy kilku różnym specjalistom?

Każde rozwiązanie ma swoje zalety, ale również i wady. Wybór jest zależny od wewnętrznych polityk właścicieli i zarządców obiektów. Z punktu widzenia obsługi systemów bezpieczeństwa, konserwacji i serwisów urządzeń oraz ich modernizacji, takie usługi warto powierzać jednej firmie, która kompleksowo odpowiada za funkcjonowanie całego systemu. Do zalet świadczenia usług przez jednego dostawcę, wskazałbym oszczędność czasu, ponieważ koordynacją serwisów zajmuje jedna firma, która wyznacza jedną osobę kontaktową dla klienta. Dodatkowo przy takiej integracji usług, jedna firma ma całościową odpowiedzialność za realizowane działania oraz w wielu przypadkach większą elastyczność ceny. Wadami takiego rozwiązania jest uzależnienie od jednego dostawcy i tym samym ewentualne trudność w jego zmianie, a także obserwowane przez nas mieszanie zakresów usług świadczonych przez pracowników serwisów np. w ciągu nocy pracownik odśnieża teren, a w dzień pracuje jako pracownik ochrony. W Securitas takie sytuacje są niedopuszczalne, ale obserwujemy je na rynku. Z kolei powierzanie obsługi obiektów różnym firmom sprzyja jakości usług poprzez pozyskanie wyspecjalizowanych w danych obszarze ekspertów, skoncentrowanych na działaniach jedynie z obszaru kompetencji firmy oraz czerpaniu know-how od różnych podmiotów. Wielu dostawców zapewnia też większą elastyczność działań i możliwość szybszego dostosowania się do dynamicznych zmian rynkowych. Natomiast wadą jest konieczność koordynacji działań z kilkoma podmiotami.

Jakie korzyści ze współpracy biznesowej podkreślają Państwo swoim klientom przede wszystkim?

Pakiet dedykowanych rozwiązań optymalizujący systemy bezpieczeństwa w modelu „Managed-By” tj. „Zarządzanym przez” specjalistów wydzielonego w Securitas segmentu centrów handlowych. Nasze rozwiązania pozwalają redukować koszty ochrony, systematyzują procesy, uwzględniając modernizację systemów zabezpieczeń, przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka inwestycyjnego oraz pełnej odpowiedzialność za funkcjonalność zainstalowanych rozwiązań, łącznie z serwisem i konserwacją. Współpracujące z nami w tym modelu obiekty handlowe wnoszą wyłącznie opłatę miesięczną. W ramach tej opłaty Securitas zapewnia realizację kompleksowej usługi, w tym ponosi pełne koszty uzgodnionej inwestycji. W okresie trwania umowy, infrastruktura techniczna pozostaje środkiem trwałym Securitas, zainstalowanym na terenie obiektu handlowego. Model współpracy z Securitas w ramach rozwiązań pakietowych dla obiektów handlowych dodatkowo uwzględnia doświadczenie i wiedzę specjalistów w zakresie zabezpieczeń technicznych i systemów bezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz branży retail.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

 

Tagi: Facility Management Ochrona Adam Kowalski Securitas Polska
Oceń artykuł:

Fot: Securitas Polska Źródło: Securitas Polska

Nasze rozwiązania pozwalają redukować koszty ochrony i systematyzują procesy

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.