VIVE Texcellence to jedna z najbardziej strategicznych przewag naszej spółki

2023-02-22 | 08:00

Roczna ilość odzieży wprowadzana w skali światowej estymowana jest na poziomie 100 mld sztuk. Kupujemy szybko i często, gromadzimy coraz więcej, a nadal nasz „głód” wydaje się być ciągle niezaspokojony. Rzeczom niepotrzebnym, które nie mogą zostać włączone do ponownego obiegu w ramach mody cyrkularnej, ani też nie mogą być zużyte na inny produkt tekstylny można jednak podarować drugie życie i to niekoniecznie o tym samym przeznaczeniu. O szczegółach rozwoju marki VIVE Textile Recycling oraz wyzwaniach z jakimi mierzy sie firma opowiada Jarosław Urban, Wiceprezes spółki VIVE Textile Recycling.


Vive Group od trzech dekad buduje świadomość marki w zakresie recyklingu tekstyliów w Polsce, a także w Europie. Jak dziś wygląda Państwa firma?

Rzeczywiście, w ubiegłym roku obchodziliśmy okrągły jubileusz 30-lecia powstania firmy VIVE i jak zwykle w takim momencie wszyscy po raz kolejny uświadamiamy sobie, jak niewiarygodną drogę przeszła nasza organizacja. Z poziomu małej, lokalnej firmy założonej przez Prezesa Bertusa Servaasa na przestrzeni lat staliśmy się jedną z największych sortowni w Europie, zatrudniamy 2 tys. pracowników, jesteśmy największym pracodawcą w województwie świętokrzyskim, mamy bardzo mocno rozwinięty kanał B2C ze sklepami własnymi i sklepami franczyzowymi, a w kanale B2B realizujemy sprzedaż do blisko 80 krajów świata oraz rozwijamy sieć sprzedaży on-line.

Czy może Pan zobrazować branżę i perspektywy rozwoju sektora, w którym działacie?

Rozwój mody cyrkularnej jest ściśle powiązany z fast fashion – branżą, która w obecnym modelu stanowi wielowymiarowe wyzwanie nie tylko w aspekcie społecznym, takim jak bezpieczeństwo i warunki pracy czy sprawiedliwy i godny system wynagradzania, ale przede wszystkim związane z ogromnym wpływem na środowisko i budowaniem negatywnych przyzwyczajeń konsumenckich. Roczna ilość odzieży wprowadzana w skali światowej estymowana jest na poziomie 100 mld sztuk. Kupujemy szybko i często, gromadzimy coraz więcej, a nadal nasz „głód” wydaje się być ciągle niezaspokojony. I kiedy następuje autorefleksja lub kiedy kolejna wymarzona rzecz lub kolekcja nie mieści się w naszych szafach dopiero wtedy decydujemy się na porządki. To właśnie w tym momencie pojawiają się trzy główne rozwiązania: odsprzedaż, przekazanie do wyselekcjonowanych pojemników na tekstylia lub często najprostsza, ale jednocześnie brudna metoda, czyli wyrzucenie ubrań do śmietnika. Prawie 39 milionów ton odzieży na świecie trafia na wysypiska lub jest spalana w spalarniach śmieci.

Aspekt środowiskowy jest w tym segmencie więc szczególnie istotny.

Zgadza się. VIVE Textile Recycling w swojej działalności nieustannie zwraca na to uwagę. Mamy misję, która jest jasno określona. Obecnie wskaźnik Gospodarki Obiegu Zamkniętego w naszej firmie reprezentuje poziom blisko 99%. Brakuje tak niewiele, aby całkowicie domknąć GOZ i jest to nasz główny cel środowiskowy i biznesowy na kolejne lata. Podkreślam: biznesowy również. Większość firm działających na rynku mody cyrkularnej wypatruje najlepszej możliwej oferty: poszukuje rzeczy markowych, czystych, niezniszczonych, o potencjalnie dużej wartości rynkowej. To dość wąska perspektywa, bo czy to oznacza, że dla ubrań, które nie miały tyle „szczęścia” - są zniszczone lub uszkodzone jedynym rozwiązaniem jest kosz na śmieci? VIVE Textile Recycling jest najlepszą możliwą alternatywą dla WSZYSTKICH niepotrzebnych już rzeczy. Chcemy być pierwszym wyborem, kiedy pojawi się moment wspomnianej autorefleksji, aby wyczyścić swoją szafę, To, co zostało nam powierzone, znajdzie swoje mądre i bezpieczne przeznaczenie: nierzadko nowego właściciela, ale mamy też ekologiczne rozwiązania dla prawdziwie beznadziejnych przypadków.

Które aspekty działalności wyróżniają VIVE Textile Recycling na tle konkurencji?

Zastanawiam się czy słowo RECYCLING w nazwie naszej firmy nie jest zawężeniem perspektywy biznesowej tego, czym się zajmujemy. Jest to oczywiście element kluczowy i potrzebny do zamknięcia GOZ, ale z drugiej strony jest wiele innych procesów w naszym value proposition, który oferujemy naszym klientom i interesariuszom: RE_sell czyli ponowna odsprzedaż starannie wyselekcjonowanej odzieży w ramach mody cyrkularnej, RE_use czyli wykorzystanie odpowiedniej jakości surowca do stworzenia tekstylnego produktu o innym przeznaczeniu np. czyściwo bawełniane dedykowanego dla biznesu m.in. auto-moto, RE_duce działalność edukacyjna związana z uświadamianiem społeczeństwu, w szczególności dzieciom i młodzieży, że istnieje problem i branża fashion musi się zmienić, a my pokazujemy w jaki sposób to zrobić. Gdzieś na końcu dopiero pojawia się właśnie RECYCLING – jeden z najtrudniejszych etapów, a w wydaniu naszej spółki VIVE Innovation niezwykle atrakcyjny i unikatowy w skali światowej.

Drugie życie produktu odzieżowego to tylko część możliwości jakie oferuje Państwa firma w procesie ponownego wykorzystania tekstyliów. Jakie jeszcze zastosowania może mieć zużyta odzież lub obuwie, szczególnie te, których nie da się naprawić?

Z tekstyliów, które nie mogą zostać włączone do ponownego obiegu w ramach mody cyrkularnej, ani też nie mogą być zużyte na inny produkt tekstylny w ramach procesu RE_use wytwarzamy kompozyt o nazwie VIVE Texcellence. Jest to materiał, którego stworzenie poprzedziły blisko 8-letnie próby i testy, aby ostatecznie otrzymać parametry pozwalające na uruchomienie produkcji ciągłej o odpowiednich walorach użytkowych i jakościowych. Dzisiaj ma on szerokie zastosowanie w małej architekturze np. ławki, stoły, siedziska czy pergole, ale również świetnie się sprawdza jako element podestów, tarasów czy pomostów oraz w stabilizacji gruntu czy zabezpieczeniu ścian kanałów żeglownych. Warto wspomnieć, że kompozyt VIVE Texcellence  jest odporny na uderzenia i niskie temperatury, nie pochłania wilgoci i nie ulega degradacji pod wpływem światła i może być w 100% poddany ponownemu recyclingowi.
Już dzisiaj nasze produkty eksportujemy do krajów Europy, a firma Kompan A/S zbudowała wiele ekologicznych placów zabaw dla dzieci na całym świecie z wykorzystaniem elementów z naszego kompozytu. Mamy też dużo przykładów zastosowania naszego materiału w Polsce, które przypominają o możliwościach i innowacyjnych rozwiązaniach spółki VIVE Innovation. Przedziwne - to, co kiedyś było sukienką czy bluzką odzyskuje w formie produktowej innowacji swój nowy wymiar. To, co stałoby się kolejną rzeczą lądującą na przepełnionym wysypisku jest wykorzystywane do tworzenia rzeczy mądrych, dobrych i potrzebnych. VIVE Texcellence należy do jednej z najbardziej strategicznych przewag naszej spółki.

 

Jakie są główne wyzwania, z którymi mierzy się dziś branża, a także firma VIVE Textile Recycling w swoich codziennych działaniach?

Przetwarzamy 300 ton odzieży dziennie, co daje około 75 tys. ton w skali roku. To jeden z najtrudniejszych biznesów jaki można sobie wyobrazić, a wynika to z faktu, że trudno zaplanować sprzedaż czy produkcję. Produkcja bowiem uzależniona jest od tego, co otrzymamy z zewnątrz, od naszych dostawców lub klientów. Dodatkowo pojawia się widoczna tendencja stale pogarszającej się jakości otrzymywanego towaru. To efekt jakości fast fashion – mody szybkiej, jakościowo słabej i często środowiskowo nieodpowiedzialnej. Niewielki procent odzieży ze wspomnianych 300 ton po bardzo wnikliwym wieloetapowym procesie sortowania i wyceny trafia do naszych sklepów VIVE Profit. Często powtarzam, że jako przedstawiciele firmy będącej częścią filozofii nadawania rzeczom drugiego obiegu mamy obowiązek edukować i systematycznie budować świadomość ekologiczną Polaków. To jest nasza misja i jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed całą branżą: mówić o rzeczach ważnych, wskazywać potrzebne, pro środowiskowe rozwiązania i być ich integralną częścią.

Jakie zadania stoją przed branżą fashion w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej? Czy i jakie dodatkowe działania podejmuje Wasza firma w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne?

ONZ w 2015 roku określiło 17 celów, które są planem rozwoju dla świata do 2030 roku wyznaczające kierunek globalnych działań wspierających kluczowe wyzwania w obszarze społecznym i środowiskowym. Obok zagadnień związanych z ograniczeniem głodu, wyeliminowaniem ubóstwa czy dobrą jakością edukacji, pojawiają się cele związane ze zrównoważonym rozwojem: odpowiedzialną konsumpcją i produkcją czy działaniami w dziedzinie klimatu. Po 7 latach Polska zajmuje 12. miejsce wśród 163 krajów świata pod względem realizacji wyznaczonych celów. Nadal wyzwaniem dla naszego kraju stanowią cztery obszary: czysta i dostępna energia, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą oraz partnerstwo na rzecz celów. Wyzwanie ONZ dotyczyły ogólnego planu dla gospodarki światowej. W marcu zeszłego roku Unia Europejska po raz pierwszy zaprezentowała unijną strategię na rzecz zrównoważonych i cyrkularnych tekstyliów. Przemysł odzieżowy ze względu na swój negatywny wpływ zostaje zatem objęty nowymi regulacjami. Mają one pomóc w przejściu na neutralną dla klimatu gospodarkę w oparciu o obieg zamknięty, w której produkty projektuje się tak, aby były trwalsze, nadawały się do ponownego użycia, naprawy, recyklingu i były produkowane w energooszczędny sposób.

Dlaczego branża tekstylna musi przejść, aż tak głęboką metamorfozę?

Jak wcześniej wspomniałem, dlatego, że produkcja tekstyliów dotyka każdego aspektu środowiska: zanieczyszcza wodę, odpowiada za emisję gazów cieplarnianych oraz wprowadza zanieczyszczenia do gleby. Każdego roku ok. 500 000 ton włókien z tekstyliów syntetycznych jest wprowadzanych do oceanów co stanowi 35% całości mikro plastiku obciążającego środowisko i co jest jednocześnie głównym źródłem zanieczyszczenia wód. Obecnie stoimy przed jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ większość odzieży na świecie jest wykonana z poliestru, syntetycznego włókna pochodzącego głównie z ropy naftowej, wyprzedzając bawełnę jako główne włókno tekstylne XXI wieku. Oczekuje się, że światowa produkcja przędzy poliestrowej przekroczy 92 miliony ton w ciągu najbliższych 10 lat, co stanowi wzrost o blisko 50%. A to oznacza jeszcze większe obciążenie środowiskowe: więcej plastiku w wodzie, powietrzu i w glebie. Rozrastająca się sieć regulacji prawnych w ramach ESG (Environmental - Social Responsibility - Corporate Governance) zmierzająca do wzmocnienia transparentności dużych podmiotów, kończy etap ekskluzywnego, wsobnego modelu, którego celem był tylko i wyłącznie interes ekonomiczny: pomnażanie zysków i zwiększanie stopy zwrotu dla właścicieli lub udziałowców. Zaczyna się nowe. VIVE Textile Recycling będzie podlegać w ramach ESG nowej dyrektywie ws. raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive), co oznacza, że od 2026 roku będziemy zobligowani do raportowania pozafinansowego. Aby sprostać ambitnym wymogom raportowym oraz odpowiedzieć na oczekiwania partnerów biznesowych przygotowujemy się do opracowania strategii ESG, analizujemy luki względem wymogów CSRD oraz obliczamy ślad węglowy w ramach naszej podstawowej działalności. Właściciele VIVE Textile Recycling – Agnieszka i Bertus Servaas na przestrzeni lat wielokrotnie udowodniali, że potrafią się dzielić. Społeczna odpowiedzialność biznesu, która jest jednym z trzech filarów strategii ESG zawsze była widoczna w Grupie VIVE poprzez tworzenie lub wspieranie licznych inicjatyw: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, projekty w ramach nurtu UPCYCLING: Transplantacja – projekt w dziedzinie art recyclingu z udziałem Mariusza Przybylskiego, Adaptacja - projekt realizowany wspólnie z WWF i Mariuszem Przybylskim, którego finalnym rezultatem była limitowana seria casualowych toreb powstałych w ekologiczny sposób z przetworzonej włókniny, Recycling Na Miarę, liczne pokazy mody z wykorzystaniem tekstyliów z drugiego obiegu – wrocławski FashiON, długoletnie wspieranie działalności KS VIVE Handball Kielce S.A. i wiele, wiele innych.

Jak ocenia Pan świadomość ekologiczną Polaków?

Na pewno jest coraz lepiej, chociaż nadal ogromna ilość pracy do wykonania przed nami po każdej ze stron: po stronie biznesu w tym przemysłu tekstylnego rzetelne informowanie o wpływie działalności na środowisko, po stronie ustawodawczej stworzenie transparentnych wymagań i pełna ich egzekucja, i co ważne nie tylko karanie, ale też wspieranie i nagradzanie inicjatyw pro środowiskowych. A po stronie każdego z nas zamiast pustych deklaracji i niespełnionych obietnic – czyny i sprawczość. Rodzina i szkoła stają się w tym momencie istotnym sojusznikiem w budowaniu odpowiednich nawyków, rozumieniu naszej roli w otaczającym nas świecie i ciekawości. Dzisiaj każdy jest „eko”. To ma swoje konsekwencje, bo oprócz naturalnego odruchu odrzucenia firm, których działalność nie jest oparta na wartościach szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, pojawia się automatycznie inny problem. Straciliśmy czujność, nie jesteśmy wystarczająco dociekliwi, po prostu wierzymy w to, co nam się mówi. Wszyscy wiemy czym jest greenwashing. Odnoszę wrażenie, że zdecydowana większość działań polega bardziej na wzmocnieniu lub wypromowaniu danej marki, ale rzadko ma swoje źródło w prawdziwym, organicznym wysiłku i wypracowaniu mierzalnych efektów dla środowiska czy lokalnego społeczeństwa.

W jaki sposób firma VIVE Textile Recycling promuje ideę recyklingu tekstyliów wśród swoich klientów i w społeczności lokalnej? Czy macie jakieś specjalne inicjatywy lub projekty, które są realizowane w celu zwiększenia świadomości na temat recyklingu tekstyliów?

Większość z nas lubi gry. Szczególnie lubimy grać, kiedy szansa naszej wygranej jest wysoka. VIVE Textile Recycling zaprasza do takiej gry, w której pomimo tego, że przy stole siedzi dwóch graczy ostatecznie wygrywają aż trzy strony. To Game4Planet program społeczno-środowiskowy, ale również edukacyjny. Oczywiście stroną trzecią oprócz naszego Klienta i VIVE jest tutaj podmiot najważniejszy czyli środowisko.

Dlaczego GAME?

Bo potrzebujemy partnera - sami tego nie zrobimy. Chociaż gramy o najwyższe cele, ubieramy to w lekką formułę, bo docieramy z Game4Planet również do szkół i najmłodszych i poprzez edukację przedstawiamy problem, jednocześnie kreśląc niezbędne rozwiązania. Mamy grę, która z założenia nigdy się nie kończy, jest wielopokoleniowa, nigdy się też nie nudzi, ponieważ nasze „oddaj, nie wyrzucaj” jest grą o najwyższą możliwą stawkę. Program uruchomiliśmy na początku 2022 roku i obecnie działa na terenie Polski. Klienci przychodząc do naszych sklepów mogą w komfortowych warunkach oddać używaną odzież otrzymując voucher na zakupy i wykorzystać go wybierając w danym sklepie pośród blisko 20 000 sztuk unikatowej odzieży z drugiego obiegu, to co jest im rzeczywiście potrzebne. Game4Planet będziemy intensywnie rozwijać docierając do klienta końcowego, ale również włączając podmioty biznesowe i budując trwałe partnerstwa publiczno-prywatne. Dodatkowo już wkrótce rusza nasza Fundacja niezależna od struktur VIVE Textile Recycling. Jej celem będzie wsparcie nie tylko programu Game4Planet, ale również innych, cennych środowiskowych inicjatyw tworzonych lub realizowanych przez różne firmy na terenie Polski wzbogacając wspólne wysiłki o nowy, społeczny wymiar. Kolejną ciekawą inicjatywą było partnerstwo strategiczne w akcji „Mniej Znaczy Więcej” Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, w ramach którego VIVE Textile Recycling otrzymało wyróżnienie za najciekawszą inicjatywę CSR 2022 w raporcie Gazety Finansowej. Akcja objęła 130 szkół i blisko 6 000 uczniów – były rozmowy o ekologii, pokaz mody oczywiście w wydaniu cyrkularnym, a dla szkoły która zdobyła najwięcej punktów w akcji zbierania używanej odzieży, VIVE Group ufundowało nagrodę główną – zewnętrzną strefę relaksu wykonaną z kompozytu tekstylnego VIVE Texcellence. Takie spotkania i inicjatywy są również potrzebne i ważne dla biznesu – nadają sens naszym działaniom. Kiedy się widzi klasowe zaangażowanie, las rąk w górze i dzieciaki wyrywające się do każdej odpowiedzi, kiedy ma się do czynienia z młodymi ludźmi z mocno rozwiniętą świadomość ekologiczną, kiedy widać, że im po prostu zależy, to jest nadzieja na przyszłość.

 

Jesteście Państwo jednym z wiodących pracodawców w województwie świętokrzyskim. Co stanowi o takim stanie rzeczy? Jakie programy wsparcia, szkolenia czy szanse rozwoju kariery oferujecie Państwo pracownikom?

Działalność spółek VIVE Group w tym VIVE Textile Recycling jest ulokowana w Kielcach. Proces sortowania odzieży jest procesem bardzo skomplikowanym i wieloetapowym. Jest również procesem w pierwszej fazie głównie manualnym, ponieważ oddzielenie poszczególnych frakcji trudno poddać pełnej automatyzacji. Jak wspomniałem zatrudniamy 2 tys. pracowników – to oczywiście nie tylko produkcja czy sprzedaż, ale również działy wsparcia: od zakupów, finansów, marketingu, działu HR i własnej logistyki, zarówno magazynowej, jak i transportowej. Organizacja stale się rozrasta i pojawiają się nowe potrzeby i oczekiwania, ale również wyzwania. Dobrym przykładem jest rozproszona struktura sprzedaży detalicznej B2C, gdzie w naszych 48 własnych sklepach VIVE Profit w 40 miastach pracuje 414 pracowników, dla których przygotowujemy dedykowane szkolenia związane z obsługą klienta, stylizacjami czy zarządzaniem kategorią. W obecnym roku planujemy kompleksowy przegląd wszystkich stanowisk pracy. Chcemy również dołączyć wypracowanie jeszcze skuteczniejszych ścieżek rozwoju kariery na różnych szczeblach, również w ujęciu crossowym tj. pomiędzy różnymi działami, a nawet spółkami Grupy VIVE. Należy zaznaczyć, że VIVE Textile Recycling to firma rodzinna, która nastawiona jest na budowanie relacji i tworzenie takiego środowiska pracy, aby każdy człowiek czuł się potrzebny i ważny. VIVE to ludzie.

Państwa pracownicy podczas szeregu spotkań napisali i zilustrowali osiemnaście opowiadań - tak powstały Bajki VIVE. Skąd wziął się pomysł? Jaka idea przyświecała realizacji tego projektu?

Zacznę tak, jak rozpoczyna się każdą bajkę… Początek tej historii ma miejsce w 2021 roku w okresie pandemii i niepewności biznesowej. Właściciele VIVE Textile Recyling podejmują odważną decyzję i inicjują projekt: Harmonizacja Kultury Organizacyjnej VIVE Group. Projekt miał kilka podstawowych celów: określenie wspólnych wartości dla poszczególnych spółek w ramach VIVE Group, wypracowanie tożsamej kultury organizacyjnej – co jest dla nas ważne, w jaki sposób mamy się komunikować oraz ostatecznie wymazanie niepewności w naszych działaniach po czasach lock-down’ów i podniesienie zaangażowania wszystkich pracowników. By móc wyobrazić sobie skalę projektu podam liczby: 204 dni warsztatowe, 17 grup szkoleniowych i ponad 200 osób bezpośrednio zaangażowanych w spotkania projektowe od brygadzistów do zarządu. Okazało się, że spotkania odkryły nam również inny wymiar - ten czysto ludzki. Poznaliśmy się na nowo, dowiedzieliśmy się więcej o sobie, staliśmy się dla siebie ważni i zrozumieliśmy, że Harmonizacja Kultury Organizacyjnej VIVE Group nie może zakończyć się wraz z ostatnim dniem warsztatowym. Powstał pomysł, aby kontynuować nową jakość i spróbować zamienić to, co udało nam się stworzyć na salach warsztatowych w coś bardziej konkretnego, coś co chociaż w jakiejś części uchwyci nasze emocje, pasję i zaangażowanie. Powstało dzieło: „MAGICZNE BAJKI VIVE” – 18 opowiadań, ponad 230 stron, dobre i mądre bajki, każda z przesłaniem, cudownie i oryginalnie ilustrowane, 68 twórców. To projekt burzenia ograniczeń, dla wielu pokazania swoich skrywanych talentów, dla innych uświadomienia, że takowe mają. Dlaczego bajki? Bo tam wszystko jest możliwe. Dlaczego dzieci? Bo one słuchają.

Państwa firma rozwija się również w oparciu o system franczyzowy, dający możliwość otworzenia własnego, dającego realne profity biznesu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby stać się franczyzobiorcą Państwa marki? Jakie perspektywy pojawiają się przed potencjalnym kandydatem, mając na uwadze potencjał wzrostu branży?

Z jednej strony realizujemy jak każde przedsiębiorstwo cele biznesowe, mamy plany inwestycyjne, rozwijamy procesy, produkty i wdrażamy zaawansowane technologie. Z drugiej strony wierzymy, że jesteśmy po to, aby wypełnić szczególną misję - każdy nasz ruch, wszystko co robimy jest powiązane z naprawianiem tego, co wcześniej człowiek zepsuł. Właśnie ten element zaważył na uruchomieniu sieci franczyzowej. Kiedy w 2021 powstał model franczyzowy wiedzieliśmy, że moda cyrkularna pod marką VIVE Profit może być wszędzie. Do tego czasu byliśmy tylko w największych ośrodkach, a przecież miast w Polsce jest blisko 1 tys., a te które mają więcej niż 10 tys. mieszkańców jest nieco ponad 390. Istnieją zatem ogromne możliwości, aby skalować nasz biznes na bazie doświadczeń, które zdobyliśmy na przestrzeni tych 30-lat. Proponujemy rozwiązania biznesowe sprawdzone, unikalne i powtarzalne. Mamy obecnie 15 punktów franczyzowych, a przed nami kolejne otwarcia. Dla kogo jest moda cyrkularna? Dla wszystkich. To oznacza również, że bariera wejścia do modelu franczyzowego nie może być duża. Podstawowe wymagania, które stawiamy naszym przyszłym partnerom nie są zaskoczeniem i dotyczą kilku podstawowych rzeczy: doświadczenie biznesowe, zabezpieczenie finansowe, atrakcyjne miejsce lokalowe >300 mkw. oraz realizowanie ścisłych standardów określonych w naszej księdze franczyzy. Dodałbym od siebie jeszcze jeden punkt: świadomość po drugiej stronie uczestniczenia w czymś istotnym, że to nie jest po prostu standardowy business case, ale właśnie przedłużenie tego, w co my – pracownicy VIVE Textile Recycling wierzymy. Dla naszych partnerów istotne jest to, że nie ma różnicy pomiędzy sklepem własnym, a franczyzowym – działalność operacyjna w tym wymiana całego asortymentu odbywają się w cyklach 6-dniowych i każdy sklep funkcjonuje pod tą samą marką – marką VIVE Profit. Różnic nie ma, bo przecież nie można podzielić naszej misji na dwie, różne wersje…

Jakie są plany dotyczące rozwoju marki VIVE Textile Recycling i zwiększenia jej świadomości wśród klientów i potencjalnych partnerów biznesowych w nadchodzących latach?

Rok 2022 był rokiem przełomowym. Po raz pierwszy VIVE Textile Recycling osiągnęła przychody powyżej 500 mln zł.  Mamy otwarte 63 sklepy w tym 48 punktów własnych oraz 15 punktów franczyzowych. Powierzchnia handlowa wszystkich sklepów to blisko 56 tys. m2. Mieliśmy rekordowe wyniki sprzedaży w kanale B2C – wzrost rdr o 65% zaś sprzedaż LfL zanotowała dynamikę aż 50%. Szczególnie nas cieszy fakt, że 17 mln sztuk odzieży znalazło swoich nowych właścicieli, a to oznacza, że tysiące ton odzieży udało się z sukcesem włączyć w drugi obieg i to wszystko pod szyldem VIVE Profit. Będziemy dalej rozwijać nasz koncept i skalować biznes, mamy ambitne plany dotyczące wszystkich kanałów sprzedażowych, określiliśmy najważniejsze projekty strategiczne na najbliższe lata, chcemy również bardziej zbliżyć się do klienta końcowego i zaproponować mu jeszcze bardziej atrakcyjny model współpracy w ramach Game4Planet. Oprócz wszystkich biznesowych wskaźników, wzrostu i dynamicznego rozwoju równie ważna pozostaje radość i satysfakcja z tworzenia wartości dodanej. Uczestniczenie w czymś, co może i docelowo zmieni nasz mały i duży świat. Przyroda to nie usługi serwisowe, z których można bez opamiętania czerpać, to nie „coś” obok. Czas najwyższy, aby zrozumieć, że jesteśmy częścią tego systemu. I naprawdę mamy wpływ.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.

Tagi: Działania pro-ekologiczne Jarosław Urban VIVE Textile Recycling retai
Oceń artykuł:

Fot: VIVE Textile Recycling Źródło: VIVE Textile Recycling

VIVE Texcellence to jedna z najbardziej strategicznych przewag naszej spółki

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.