Silna marka musi być powtarzalna i widoczna

2021-01-27 | 09:00

Parki handlowe i centra typu convenience rozwijają się w Polsce bardzo dynamicznie, a ostatnie, pandemiczne miesiące jeszcze wyraźniej ukazały zalety tego typu obiektów. Parki handlowe - często w przeszłości postrzegane jako „słabsze” siostry centrów handlowych okazały się „gwiazdami” branży handlowej. Jak podkreśla Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ, o tym statusie zdecydowały dwa czynniki: przede wszystkim idąc na zakupy do parku handlowego ma się większe poczucie bezpieczeństwa - głównie ze względu na brak części wspólnych i bezpośredni dostęp do sklepów z parkingu. Poza tym kluczową rolę odegrała oferta parków handlowych, czyli głównie produkty pierwszej potrzeby.

IMMOFINANZ to firma z sektora nieruchomości komercyjnych, której działalność skupia się na siedmiu głównych europejskich rynkach, tj. w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Polsce. W jaki sposób pandemia wpłynęła na Państwa działalność na poszczególnych rynkach?

Sytuacja na każdym z rynków nie tyle determinowana była przez samą pandemię, co decyzje poszczególnych rządów w kontekście lockdown’ów, czy wprowadzanych ograniczeń, szczególnie w sektorze nieruchomości handlowych. W przypadku Polski, decyzje te były najsurowsze, głównie ze względu na obciążenie inwestorów i właścicieli obiektów niemalże całkowitymi kosztami zamknięć. Niemniej jednak wspieraliśmy naszych najemców w czasie lockdown'u oraz w fazie ponownego otwarcia, starając się jednocześnie równoważyć interesy, np. poprzez przedłużanie istniejących umów. Pandemia w końcu się zakończy, chociaż aktualnie nikt nie jest w stanie podać konkretnej daty. Z naszej perspektywy, zawarliśmy silne partnerstwo z naszymi najemcami retailowymi i będziemy ciężko pracować, aby jak najszybciej osiągnąć poziomy sprzed COVID-19. By ten cel osiągnąć, tym bardziej liczyć będą się relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku.

Sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich stron biznesu. Z jakimi największymi problemami się Państwo spotkali w relacjach z kontrahentami i w jaki sposób udało się je rozwiązać?

Już w przeszłości byliśmy świadkami kryzysów. Bardzo ważne są w tym przypadku bliskie kontakty z klientami. Aspekt ten jest częścią DNA naszej firmy, dzięki czemu mogliśmy działać szybko i reagować na zmiany w naszym środowisku operacyjnym. Oczywiście wymagało to wiele pracy ze strony naszego działu zarządzania aktywami, ale właśnie komunikacja ze wszystkimi stronami była jednym z najważniejszych czynników naszego sukcesu. W trakcie wypracowywania rozwiązań posiłkowaliśmy się także dostępnymi aktualnie danymi, jak statystyki obrotów i częstotliwość odwiedzin w sklepach.

Parki handlowe i centra typu convenience rozwijają się w Polsce bardzo dynamicznie, a ostatnie, pandemiczne miesiące jeszcze wyraźniej ukazały zalety tego typu obiektów.

To prawda. Okazało się, że skupienie na efektywnych kosztowo, a tym samym stosunkowo odpornych na kryzys konceptach handlowych, opłaca się. Parki handlowe - często w przeszłości postrzegane jako „słabsze” siostry centrów handlowych okazały się „gwiazdami” branży handlowej. Koncept ten bowiem bardzo dobrze przyjął się w bieżącym czasie, co potwierdzają wyniki we wszystkich naszych STOP SHOP-ach. Patrząc z perspektywy całej grupy, marka STOP SHOP odnotowała w ostatnim czasie silne wzrosty odwiedzalności. Dzięki czemu, do momentu drugiego zamknięcia handlu, byliśmy na poziomie sprzed kryzysu.

Co stanowi o ich przewadze?

Przede wszystkim idąc na zakupy do parku handlowego ma się większe poczucie bezpieczeństwa - głównie ze względu na brak części wspólnych i bezpośredni dostęp do sklepów z parkingu. Poza tym oferta parków handlowych, czyli głównie produkty pierwszej potrzeby, wpływa bardzo mocno na rosnącą nieprzerwanie w ostatnich miesiącach popularność tego formatu handlowego.

Eksperci wskazują także na duże zainteresowanie deweloperów miastami o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. Jak wygląda Państwa strategia w tym aspekcie?

Tak się dzieje ze względu na wysokie nasycenie handlem obszarów bardziej zaludnionych. Inwestorzy, którzy nadal chcą rozwijać się w tym sektorze poprzez działania deweloperskie, muszą szukać na mapie miejsc z potencjałem i dopasować do niego odpowiedni format, o odpowiedniej wielkości. Nie sztuką bowiem postawić nieruchomość. Wyzwaniem jest wybudowanie jej w takim miejscu, by zainteresować nią najemców i skomercjalizować w 100% jeszcze przed oficjalnym otwarciem, co jest już rzadkością na naszym rynku. Takie cele stawiamy sobie my, decydując o przyszłych projektach.

Na jakich założeniach opiera się koncepcja komercjalizacji parku handlowego?

Tenant mix w przypadku parków handlowych obejmuje najczęściej tych, którzy oferują produkty tzw. pierwszej potrzeby. Bardzo często zdarza się, że o nowych lokalizacjach rozmawiamy z najemcami, którzy już mają otwarte swoje sklepy w innych STOP SHOP-ach, doskonale znają markę, czy to w ujęciu krajowym czy wręcz międzynarodowym. Wiedzą z czym się kojarzy. To zdecydowanie ułatwia nam cały proces komercjalizacji i pozwala otwierać projekty w pełni wynajęte, jak chociaż przy okazji ostatniego naszego STOP SHOP-u w Siedlcach. Co więcej, nasz projekt w Siedlcach jest również doskonałym przykładem na to, że ten koncept handlowy ewoluuje i potrafi skłonić do siebie marki, które dotąd w parkach handlowych nie wynajmowały powierzchni.

Jednym z aktualnych postulatów przedstawicieli branży jest zniesienie, choć czasowe, zakazu handlu w niedziele. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?

Postulujemy, aby stało się to jak najszybciej. Wszyscy z branży handlowej mówimy jednym głosem w kontekście całkowitego przywrócenia handlu w niedzielę. Taka decyzja nie tylko pozwoliłaby zacząć odrabiać straty przez najemców i wynajmujących wywołane wcześniejszymi zamknięciami, ale dodatkowo jeszcze bardziej poprawiłaby bezpieczeństwo zakupów, gdyż w tym scenariuszu odwiedzalność obiektów przez klientów rozproszyłaby się na siedem dni w tygodniu, zamiast na sześć.

Z jakim prawdopodobieństwem i ewentualnie kiedy w Państwa ocenie handlowe niedziele będą w stanie do nas wrócić?

Liczymy, że tak sie stanie jak najprędzej. Cieszymy się, że polski rząd spojrzał przychylnym okiem na nasz sektor i pozwolił na ponowne otwarcie obiektów. Kolejnym krokiem byłoby właśnie otwarcie w niedziele, przy zachowaniu wszelkich rygorystycznych wytycznych związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na terenie centrum, o których mowa była w rozporządzeniu rządowym, a które my, w przypadku naszych centrów handlowych VIVO! czy parków handlowych STOP SHOP, spełnialiśmy już wcześniej.

Jak podkreśla PRCH, koszty wiosennego lockdownu, a teraz ich ponownego ograniczenia działalności w znacznym stopniu ponoszą właściciele obiektów handlowych. Jakiej pomocy / rozwiązań oczekiwaliby Państwo od rządu?

Już w marcu oficjalnie wyraziliśmy niepokój i sprzeciw wobec propozycji zmian legislacyjnych związanych z wprowadzonym stanem pandemii, w szczególności wobec propozycji całkowitego zwolnienia z czynszów w tym okresie. W naszym przekonaniu takie działanie było zbyt daleko idącą ingerencją państwa w wypracowane stosunki pomiędzy wynajmującym a najemcami. Tak jak każdy odpowiedzialny właściciel obiektów handlowych, czy to w przypadku naszych centrów handlowych VIVO! czy retail parków STOP SHOP, robimy wszystko, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w trakcie zakupów. Jest to bowiem coś, co leży w naszym ogólnorozumianym, własnym interesie. Poczynione w tym zakresie inwestycje, jak również ogrom pracy włożonej w stworzenie i egzekwowanie wszelakich procedur bezpieczeństwa, czynią, w naszym przekonaniu, przebywanie w centrum handlowym, bezpiecznym. Naszym aktualnym postulatem, którego oczekiwalibyśmy od rządu, jest już wspomniane wznowienie handlu w niedziele, co leży w interesie wszystkich uczestników rynku.

Wg. KPMG (wrzesień 2020) w wyniku pandemii COVID-19 Polacy zmienili zwyczaje zakupowe. Klienci oczekują dziś przede wszystkim bezpiecznych zakupów, spersonalizowanego przekazu oraz unikatowych, pełnych emocji doświadczeń zakupowych. W jaki sposób realizują Państwo takie oczekiwania klientów?

Zmieniliśmy o 180 stopni komunikację marketingową, którą kierujemy do naszych klientów. Aktualnie to nie czas na pokazywanie szczęśliwych, beztroskich ludzi na bilboardach promujących dany obiekt, czy w kampanii internetowej. Od maja, czyli od otwarcia centrów handlowych po pierwszym lockdown’ie, koncentrujemy się na komunikowaniu bezpiecznych zakupów. Strategia ta jest wynikiem nie tylko zleconych przez nas badań, ale też własnych przemyśleń. Została ona wdrożona nie tylko w Polsce, ale na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni z naszym nieruchomościami handlowymi. Ponadto z punktu widzenia portfela handlowego naszej firmy, mamy nieco szersze spojrzenie, bo w jego skład wchodzą zarówno parki handlowe STOP SHOP,  jak i centra handlowe VIVO! Te dwa formaty handlowe przeszły nieco inną drogę po pierwszym zamknięciu. O ile parki handlowe relatywnie szybko „wyszły na prostą”, o tyle w przypadku centrów handlowych wskaźniki odwiedzalności rosły wolniej, stąd intensywna strategia komunikacji oparta na bezpieczeństwie jest w tym przypadku szczególnie ważna.

Proces odbudowy sprzedaży w centrach handlowych będzie długotrwały. Jakie działania należy w tym zakresie podjąć?

Zdecydowanie będziemy mieli do czynienia ze zmianami w tym sektorze. Wydaje się, że większą rolę odegra utrzymywanie dystansu i ogólnorozumiane bezpieczeństwo. Na pewno w pierwszej fazie po pandemii zachowania klientów będę nadal skupiały się na aspekcie stricte zakupowym, mniej rozrywkowym. Aby odbudować sektor potrzebna będzie wola współpracy, nie tylko na poziomie najemca - wynajmujący, ale przede wszystkim całego sektora, z decydentami rządowymi włącznie. To bowiem w dużej mierze od nich zależy kondycja całej branży, która bądź co bądź generuje 15% rocznego PKB. Dobrym przykładem takiej konstruktywnej współpracy była wydana pod koniec listopada decyzja o ponownym otwarciu centrów handlowych.

W tym roku został otwarty Państwa dziesiąty i zarazem największy park handlowy, STOP SHOP Siedlce. Jakie są Państwa plany rozwoju w nadchodzącym czasie?

Zgadza się. W tym roku, w środku pandemii otworzyliśmy największy w naszym portfelu w Polsce park handlowy STOP SHOP Siedlce, z 23 najemcami na łącznie nieco ponad 14.000 m kw.  Mimo tych niefortunnych okoliczności otwarcia, już w pierwszym tygodniu po uwolnieniu handlu, tj. od 4 maja, obiekt ten zanotował odwiedzalność na poziomie 44.000 klientów. W kolejnych tygodniach wskaźnik ten rósł. W całym maju i czerwcu nasz park handlowy odwiedziło niemal 600.000 klientów, lipcu i sierpniu 660.000, a w samym wrześniu 320.000, bijąc absolutne rekordy w tym względzie dla całego portfela STOP SHOP w Polsce, również biorąc pod uwagę czas przed COVID-19. W kontekście dalszego rozwoju marki przymierzamy się do realizacji kolejnego projektu tego typu w Zielonej Górze, gdzie właśnie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Rozważamy także kolejne lokalizacje tak, by w przyszłości parki handlowe STOP SHOP oplotły mapę Polski niczym pajęczyna, zgodnie z filozofią: silna marka musi być powtarzalna i widoczna.

Sektor sprzedaży internetowej, który na sile przybierał w ostatnich latach obecnie zdaje się przeżywać prawdziwy boom. Jak w Pani ocenie będzie wyglądał rynek centrów handlowych w perspektywie kolejnych kilku lat?

E-commerce a handel tradycyjny można porównać do home office vs. praca tradycyjna z biura. I e-commerce, i praca zdalna były już obecne i funkcjonowały mocno przed pandemią. Ludzie z optymizmem przyjęli pracę zdalną, by po kilku tygodniach stwierdzić, że brakuje im relacji międzyludzkich i jednak „fajnie pracować razem”, bo nawet najlepszy system wideokonferencji nie zapewni tego, co daje kontakt z człowiekiem na żywo. Tak samo z czasem zatęsknimy    za tradycyjnymi zakupami, kiedy to można wybrać się z przyjaciółką na shopping, a przy okazji poplotkować przy kawie. Tego e-commerce nie daje. Stąd w naszym przekonaniu, moda na tradycyjne zakupy wróci, przy czym e-commerce też będzie utrzymywał swoje wzrosty, gdyż te zjawiska są względem siebie komplementarne.

Gdyby miała Pani dostrzec plusy związane z całą tą trudną pandemiczną sytuacją i zmianami jakie zachodzą – co by Pani wymieniła?

Nie oszukujmy się, trudno znaleźć plusy związane z pandemią w kontekście stricte biznesowym. Plusy można dostrzec, ale w kontekście ludzkim, psychologicznym, co być może w długim terminie przełoży się na świat biznesu. Świat zwolnił, a my razem z nim. Zaczęliśmy się bardziej słuchać, zwracać na siebie większą uwagę, wykazywać empatię względem drugiego człowieka. Obyśmy pielęgnowali te cechy w sobie, ponieważ wpływają one nie tylko na to jakimi jesteśmy ludźmi, a także na to, jak prowadzimy nasz biznes.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.


 

Tagi: Immofinanz Magdalena Kowalewska
Oceń artykuł:

Fot: Immofinanz Źródło: Immofinanz

Silna marka musi być powtarzalna i widoczna

Polityka Prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.